Symptomen

  • Spontane aanvallen van draaiduizeligheid
  • Een aanval kan 20 minuten tot enkele dagen duren
  • En gaat gepaard met gehoorvermindering en oorsuizen

Wat is het?

Ménière is de naam van de Franse arts die in 1861 voor het eerst de klachten beschreef die behoren bij de ziekte van Ménière: aanvallen van draaiduizeligheid met oorsuizen of een vol gevoel in het oor en gehoorstoornissen die gepaard kunnen gaan met misselijkheid, braken of transpireren.

Symptoomcheck: Ménière

Meniere is de naam van de Franse arts die in 1861 voor het eerst de klachten beschreef die behoren bij de ziekte van Meniere. De ziekte van Meniere wordt veroorzaakt door een stoornis van een van de evenwichtsorganen.

Hoe kom je eraan?

De ziekte van Ménière wordt veroorzaakt door een stoornis van een van de evenwichtsorganen. Deze bevinden zich rechts en links naast, en verbonden met het gehoorzintuig. Een evenwichtsorgaan bestaat uit een een drietal halfcirkelvormige kanalen gevuld met vloeistof. Bewegen van het lichaam veroorzaakt een beweging van de vloeistof in de halfcirkelvormige kanalen. Bepaalde zintuigzenuwcellen, de haarcellen, registreren die beweging en zetten deze om in elektrische zenuwimpulsen. Deze impulsen worden vervolgens via de gehoor- en evenwichtszenuw verstuurd naar de hersenen. Samen met het zien en het spiergevoel zorgt het evenwichtsorgaan voor ons evenwichtsgevoel. Bij de ziekte van Ménière is er sprake van een stoornis in het evenwichtsorgaan, waarschijnlijk veroorzaakt door een toename van de vloeistof). Hoe dat ontstaat is niet bekend. Waarschijnlijk spelen meerdere factoren, waaronder erfelijkheid, daarbij een rol.

Wat kunt u zelf doen?

Aan de ziekte van Ménière kunt u zelf niet veel doen. Indien u draaiduizeligheidsklachten heeft die bij de ziekte van Ménière zouden kunnen passen is het verstandig uw huisarts om advies te vragen.

Wat doet de dokter?

De ziekte van Ménière is niet te genezen. Een gezonde, regelmatige leefstijl met weinig alcohol en zonder roken kan een gunstige ontwikkeling hebben op het beloop. Er bestaat een aantal medicijnen tegen duizeligheid, met name tegen draaiduizeligheid. Hoewel ze regelmatig worden voorgeschreven is de werking ervan, ook bij de ziekte van Ménière, echter omstreden. Eventuele bijkomende klachten zoals misselijkheid of braken kunnen in het algemeen wel effectief met medicijnen worden bestreden.