Symptomen

 • Een luidruchtige ademhaling tijdens de slaap

Wat is het?

Tijdens de slaap ontspannen de spieren van de mond- en keelholte. Vooral in rugligging zorgt de zwaartekracht er dan voor dat de tong wat naar achteren zakt. De ruimte tussen de tong en het verhemelte wordt kleiner, de ademhalingsluchtstroom versnelt en er ontstaat turbulentie. Hierdoor gaan de zachte wanden van de mond en de keel tijdens het ademhalen, vooral tijdens het inademen, meetrillen. Dit meetrillen veroorzaakt een geluid: het snurken. De snurker zelf heeft er zelden last van, de partner of slaapkamergenoot des te meer. De snurker kan geluiden produceren die het lawaai van een langsrijdende vrachtauto of laag overvliegend vliegtuig evenaren !

Symptoomcheck: Snurken

Tijdens de slaap ontspannen de spieren van de mond- en keelholte. Vooral in rugligging zorgt de zwaartekracht er dan voor dat de tong wat naar achteren zakt. De ruimte tussen de tong en het verhemelte wordt kleiner, de ademhalingsluchtstroom versnelt en er ontstaat turbulentie.

Hoe kom je eraan?

 • Ongeveer 25 procent van de mannen en 15 procent van de vrouwen snurken. Deze percentages stijgen nog met het ouder worden. Ook bij kleine kinderen komt snurken nogal eens voor. Snurken kan ontstaan of worden versterkt:
 • door afwijkingen in de bouw van de bovenste luchtwegen, zoals een verminderde neusdoorgankelijkheid bij een scheef neustussenschot of bij afwijkingen in de grootte van de onderkaak;
 • door belemmeringen van de ademhalingsluchtstroom bij bijvoorbeeld neuspoliepen of vergrote neus- en keelamandelen (vooral bij kleine kinderen), tijdelijk bij een verkoudheid of bij
 • door hooikoorts;
 • door overgewicht ten gevolge van vetafzetting rondom de mond- en keelholte;
 • door alcohol- en slaapmiddelengebruik ten gevolge van het extra verslappen van de mond- en keelspieren;
 • door irritatie van het slijmvlies van neus, mond en keel ten gevolge van roken.

Wat kunt u zelf doen?

 • Er bestaan allerlei meer en minder succesvolle maatregelen tegen het snurken:
 • voorkomen van rugligging (de bekende tennisbal achter in de pyjamajas);
 • vermageren bij overgewicht;
 • beperken van alcohol- en slaapmiddelengebruik;
 • stoppen met roken;
 • snurkapparaatjes: beugels, aan te meten door bijvoorbeeld tandarts of tandtechnicus, die de tong op zijn plaats houden.
 • Voor de partner- of slaapkamergenoot:
 • regelmatig aanporren;
 • oordopjes;
 • andere slaapkamer.

Wat doet de dokter?

Een bezoek aan de huisarts is te overwegen indien het snurken te hinderlijk wordt. De huisarts kan via een aantal vragen en onderzoek bepalen of er sprake is van mogelijk behandelbare afwijkingen of aandoeningen in de keel-, neus- en mondholte zoals die hierboven zijn beschreven. Eventueel kan hij u naar een KNO-arts verwijzen voor verder onderzoek en behandeling, zoals een warmtebehandeling van het verhemelte waardoor het verhemelte strakker komt te staan en minder mee zal trillen. Het is zeker zinvol de huisarts te bezoeken indien er naast het snurken ook nog sprake is van ademstops gedurende de slaap. Deze ademstops worden dan vaak gevolgd door een luidruchtig en snurkend opnieuw “opstarten” van de ademhaling. De patiënt zelf merkt er niets van, de partner wel. Overdag is er, ondanks een schijnbaar goede nachtrust, sprake van slaperigheid en vermoeidheid. Mogelijk is er dan sprake van het slaap-apnoe-syndroom. Slapen in de nabijheid van een snurker valt niet altijd mee. Slaapproblemen bij de partner komen dan ook regelmatig voor. Irritaties, ruzies en zelfs echtscheidingen kunnen daarvan het gevolg zijn.