Symptomen

  • Moeilijker slikken
  • Hoestbuien
  • Vermagering

Wat is het?

De slokdarm is de buis waardoor het voedsel passeert op weg naar de maag. Als in de slokdarm een gezwel ontstaat geeft dat de volgende klachten: het slikken gaat moeilijker, eerst voor vast, later ook voor vloeibaar voedsel. Later ontstaat pijn, vaak uitstralend naar de rug. Je vermagert. Je krijgt hoestbuien, vooral als u gaat liggen (het niet doorgeslikte voedsel loopt dan over in de luchtpijp. Je kunt daardoor ook longontsteking krijgen). De kanker zaait vroegtijdig uit. Naar lymfeklieren langs de slokdarm en in de buikholte en via het bloed naar de lever. Vanuit de slokdarm kan ook doorgroei plaatsvinden naar structuren in de omgeving (luchtpijp, longen, hart).

Symptoomcheck: Slokdarmkanker

De slokdarm is de buis waardoor het voedsel passeert op weg naar de maag.

Symptoomcheck: Kanker

Kanker is niet een ziekte. Er bestaan vele verschillende soorten van kanker. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en verschijnselen, ook ontstaan ze onder invloed van verschillende factoren (chemische stoffen, virussen, erfelijke factoren). Het gemeenschappelijke kenmerk van alle soorten van kanker is dat sommige cellen in het lichaam aan de controle ontsnappen, en zich ongeremd gaan vermenigvuldigen. Met behulp van deze symtoomcheck kunt u bepalen of een van de 10 signalen van kanker op uw situatie van toepassing zijn. Natuurlijk betekent niet elke klacht dat u kanker heeft. Er kunnen andere oorzaken zijn. Een klacht kan wel een signaal van kanker zijn. Bij twijfel: neem contact op met uw huisarts.

Hoe kom je eraan?

Slokdarmkanker is een kanker van de latere leeftijd. De belangrijkste risicofactoren voor het krijgen ervan zijn roken en alcoholgebruik. Ook verlittekening van de slokdarm door teruglekken van maagzuur naar de slokdarm verhoogt de kans op het krijgen van de ziekte. Vroeger was het een zeldzame vorm van kanker. Tegenwoordig komt het vaker voor, waarschijnlijk als gevolg van veranderde leefgewoontes.

Wat kunt u zelf doen?

Als u slikklachten hebt, raadpleeg dan uw arts. Maar voor die tijd: leef gezond, rook niet en wees matig met alcohol.

Wat doet de dokter?

De dokter zal de slokdarm laten onderzoeken met een endoscoop: een flexibele slang waarmee het binnenste van de slokdarm bekeken kan worden. Daarmee kunnen ook hapjes verdacht weefsel worden afgenomen voor nader onderzoek. Als vaststaat dat er sprake is van slokdarmkanker wordt eerst nagegaan of er uitzaaiingen zijn. Daarvoor worden de CT-scan, MRI-scan en de echo gebruikt. Worden er geen uitzaaiingen gevonden en beperkt de tumor zich tot de slokdarm zelf dan is chirurgische behandeling mogelijk: een groot deel van de slokdarm en een deel van de maag wordt weggenomen en er wordt een nieuwe verbinding gelegd tussen de rest van de maag en de slokdarm. Als dat niet mogelijk is kan men een nieuwe slokdarm maken van een stuk van de dikke darm. Dit zijn beide grote operaties, die ook niet zonder risico zijn. Na de operatie moet men opnieuw leren eten en slikken en wennen aan de veel kleinere maag. Is er wel sprake van uitzaaiing of doorgroei, dan is geen genezing mogelijk. Helaas is dat het geval bij de meeste gevallen van slokdarmkanker. Door middel van bestraling wordt gepoogd de tumorgroei af te remmen, zodat slikken en eten mogelijk blijft. Ook kan er een buis in de slokdarm geplaatst worden, langs het gezwel, om slikken mogelijk te maken. Deze behandelingen kunnen niet voorkomen dat de ziekte uiteindelijk leidt tot de dood.