Symptomen

  • Pijn
  • Vermoeid gevoel
  • Stijfheid aan handen en polsen, aan de elleboog, schouder en in de nek

Wat is het?

RSI staat voor Repetetive Strain Injury. Vrij vertaald betekent dat “beschadiging door herhaalde beweging”. Tegenwoordig spreekt men liever over Work Related Musculo Skeletal Disorder (WMRSD). Het is een aandoening waarbij we klachten krijgen aan handen en polsen, aan de elleboog, schouder en in de nek. De klachten bestaan uit pijn, een vermoeid gevoel, stijfheid. Later kunnen er tintelingen en een doof gevoel bij komen. RSI ontstaat door vaak een zelfde beweging uit te voeren of door voortdurend in dezelfde houding te zitten of te staan. Dat zal meestal op het werk zijn. Aanvankelijk ontstaan de klachten tijdens het werk en verdwijnen ze bij rust of bij het uitvoeren van andere bezigheden. In het volgende stadium ontstaan de klachten ook bij activiteiten die niet met het werk te maken hebben. In het derde stadium zijn voortdurend klachten aanwezig, ook in rust.

Symptoomcheck: RSI

Met behulp van deze test kunt u erachter komen in hoeverre de symptomen en oorzaken van RSI op uw situatie van toepassing zijn. Let op: in deze test gaat het alleen om RSI als gevolg van computergebruik. De test geeft geen definitieve diagnose. Wij adviseren u wanneer nodig om een arts te raadplegen. De test is anoniem. Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.

Hoe kom je eraan?

De aandoening ontstaat als gevolg van overbelasting van spieren, pezen en gewrichten, bij het uitvoeren van steeds dezelfde bewegingen of bij het zitten in steeds dezelfde, onnatuurlijke houding. Het komt heus niet alleen voor bij beeldschermwerkers, maar ook bij kappers, timmerlieden, inpakkers, musici en noem maar op. In deze beroepsgroepen hebben vaak 30 tot 40 procent van de beroepsbeoefenaren klachten van RSI, in meer of mindere mate. Vast staat dat ook werkstress een rol speelt bij het ontstaan van de klachten. Als de werkdruk hoog is, de collegiale verhoudingen slecht zijn, als het management niet goed functioneert ziet men veel vaker klachten van RSI optreden. Mogelijk omdat in die omstandigheden de spierspanning toch weer wat hoger is.

Wat kunt u zelf doen?

Ga na wat er mankeert op het werk. Is de werkdruk te hoog? Is er voldoende afwisseling in het werk? Zijn er voldoende pauzes? Is de werkplek goed ongericht? Als dat niet het geval is, neem daarover dan contact op met uw werkgever. Ga regelmatig even van uw plaats en doe oefeningen om de spieren en gewrichten te ontspannen.

Wat doet de dokter?

Als u klachten krijgt, neem dan contact op met uw bedrijfsarts. Ga met hem na wat de oorzaak is van de klachten. Hij kan met u nagaan of uw werkplek goed is ingericht (hoogte bureaustoel, bureau, armsteunen, positie beeldscherm, enzovoort). Hij kan ook met de werkgever overleggen of er mogelijkheden zijn om de werksomstandigheden aan te passen en de werkstress te verlagen. Een specifieke therapie voor RSI is niet voorhanden. Het kan zinvol zijn met een fysio-, mensendieck- of caesartherapeut ontspanningsoefeningen te leren.