Symptomen

  • Koorts
  • Spierpijn
  • Moeilijker en vaker plassen

Wat is het?

  • De prostaat is een kleine klier die onder aan de blaas hangt. De plasbuis loopt door de prostaat heen en in de prostaat monden de beide zaadleiders vanuit de testikels in de urineleider uit. Functie van de prostaat is om zaadvocht te produceren waarin de zaadcellen kunnen overleven. De vraag wat een prostatitis is, is simpel gesteld, maar niet zo makkelijk beantwoord.. Want prostatitis betekent meer dan alleen ontsteking van de prostaat. Beter zou zijn te zeggen: prostatitis staat voor pijnklachten toegeschreven aan de prostaat. We onderscheiden verschillende vormen:
  • Acute prostatitis: Hierbij is wel degelijk sprake van een acute ontsteking van de prostaat, veroorzaakt door bacteriën. De klachten ontstaan plots, met koorts, koude rillingen, spierpijn. Met name de plek tussen de anus en het scrotum (balzak) is gevoelig. Men moet vaker plassen, de plas komt moeilijker en voelt branderig. De blaas en de plasbuis zijn altijd mee ontstoken.
  • Chronische bacteriële prostatitis: Na een bacteriële prostatitis blijven er meestal wat bacteriën achter in de prostaat die niet door het afweersysteem van het lichaam bereikt kunnen worden. Ook met antibiotica kunnen ze niet bestreden worden (antibiotica dringen slecht door in de prostaat). Meestal veroorzaakt dat geen hinder, maar af en toe wordt de ontsteking weer actief en ontstaan er weer klachten van een pijnlijke prostaat, vage pijn in de onderbuik, vaker moeten plassen en een branderig gevoel bij het plassen. Meestal gebeurt dat als de weerstand wat minder is, door ziekte of vermoeidheid, bijvoorbeeld.
  • Andere vormen van prostatitis: Veel vaker komt het voor dat mannen af en toe klachten hebben als bij een chronische bacteriële prostatitis, (dus een vage pijn in de prostaatregio, branderig gevoel bij het plassen, soms ook wat moeilijker plassen) zonder dat er bacteriën kunnen worden aangetoond, ook niet bij uitgebreid onderzoek. Men wordt er niet ziek van, de klachten zakken meestal spontaan met een aantal dagen weer af.

Symptoomcheck: Prostaatontsteking

Prostatitis betekent meer dan alleen ontsteking van de prostaat. Beter zou zijn te zeggen: prostatitis staat voor pijnklachten toegeschreven aan de prostaat.

Hoe kom je eraan?

Een acute prostatitis ontstaat doordat bacteriën, waarschijnlijk vanuit de urinewegen, in de prostaat terecht komen. Een chronische bacteriële prostatitis ontstaat, zoals gezegd, omdat na een bacteriële prostaatontsteking een aantal bacteriën in sluimerende toestand in de prostaat achterblijft, die op een later moment weer actief kunnen worden. Voor de “andere vormen van prostatitis”, die verreweg het meest voorkomen, is nog geen goede verklaring te geven. Men heeft gedacht dat er sprake was van een SOA, maar zoals gezegd, er is nooit een veroorzakend micro-organisme gevonden. Tegenwoordig denkt men eerder dat een verhoogde spierspanning in de blaasbodem de klachten veroorzaakt. Mogelijk zijn er meer oorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

Bij klachten passend bij een chronische prostatitis is het verantwoord eerst af te wachten. Neem rust en drink voldoende. Laat de fiets even staan (het zadel drukt juist op de prostaat). Warme zitbaden doen goed. Vaak zakken de klachten spontaan weer af. Zoniet of worden ze heviger, ga dan naar de dokter.

Wat doet de dokter?

De huisarts kan de diagnose stellen: bij onderzoek met de vinger via de anus voelt de prostaat pijnlijk en gezwollen aan. De urine bevat veel bacteriën en ontstekingscellen. Hij zal een langdurige antibioticakuur voorschrijven. In geval van een chronische prostatitis waarvan de klachten niet spontaan overgaan zal hij de urine laten kweken om te zien of een micro-organisme een rol speelt. Vaak zijn er al eerdere episoden met dergelijke klachten geweest en zijn ervaringen van destijds zullen meewegen in zijn besluit al dan niet een antibioticum voor te schrijven. Blijkt uit eerdere ervaring of door de kweekuitslag, dat geen micro-organisme aanwezig is, dan kan hij een medicijn voorschrijven dat de blaasbodem doet ontspannen.