Symptomen

  • Dikker worden
  • Kortademig
  • Slechter slapen
  • Hogere kans op het krijgen van ziektes zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, kanker en diabetes

Wat is het?

We praten van overgewicht als we zwaarder zijn dan goed voor ons is. De kleren knellen, je bent sneller kortademig, kunt moeizamer de trap op, kunt bijna je schoenen niet meer strikken. Je slaapt er slechter door (door het snurken). Bovendien en dat is niet het minst belangrijk: je voelt je erop aangekeken. Het is ook schadelijk, omdat overgewicht een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten is. Het verhoogt de kans op het krijgen van suikerziekte en hoge bloeddruk. Het vormt een extra belasting voor de gewrichten, vooral van de knieën, heupen en de rug. Het verhoogt de kans op galsteenklachten. Vrouwen met overgewicht hebben bovendien meer kans op het krijgen van borstkanker en baarmoederkanker. Mannen hebben meer kans op het krijgen van prostaatkanker en darmkanker. We onderscheiden twee vormen van vetzucht: het mannelijke of appel type. Dat betekent dat het overmatige vet zich vooral ophoopt rond het middel, in de buik. Daarnaast kennen we het vrouwelijke of peer type, waarbij het meeste vet zich bevindt rond de billen en de dijbenen. Het appeltype van vetverdeling is duidelijk ongunstiger: de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes is bij deze mensen duidelijk hoger dan bij mensen met het peertype.

Symptoomcheck: Obesitas (overgewicht)

Mensen met overgewicht hebben een hoger lichaamsgewicht dan op grond van de lichaamslengte gezond kan worden genoemd. Overgewicht is vrijwel altijd het gevolg van een -meestal geleidelijke- toename van de hoeveelheid vetweefsel. Dit omdat de opslag-capaciteit voor suikers en eiwitten beperkt is, maar die voor vetten vrijwel onbeperkt.

Hoe kom je eraan?

  • Mogelijke oorzaken
  • Erfelijke factoren zijn van belang, in welke mate is moeilijk aan te geven.
  • De opvoeding. Is men door te zware ouders grootgebracht met een ongunstig eetpatroon, dan zal voortzetting daarvan op latere leeftijd ook tot overgewicht leiden.
  • Sociaal-economische factoren. Vroeger kwam vetzucht veel minder voor, ongetwijfeld omdat voedsel veel minder overvloedig beschikbaar was. Vetzucht heeft dus ook met welvaart te maken.
  • Psychologische factoren. Sommige mensen eten hun stress weg.
  • Medicijnen. Het zijn vooral medicijnen die op de hersenen werken en van invloed zijn op het gevoel van verzadiging. Bepaalde antidepressiva kunnen dit effect hebben en medicijnen die worden voorgeschreven bij mensen die verward (psychotisch) zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Wees realistisch in het gewicht dat u wilt bereiken en leg de lat niet te hoog. Als u een gewichtsvermindering van tien procent heeft bereikt en u weet dat vast te houden, hebt u een hele prestatie geleverd. Het risico op complicaties van het overgewicht (zie boven) is daarmee al aanzienlijk afgenomen. De hele behandeling is samen te vatten in twee woorden: leef gezond. Dat betekent dat u moet zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. Eet ook gezond en regelmatig. Let ook op wat u drinkt: frisdranken bevatten heel veel suiker. Ook alcoholische dranken bevatten veel calorieën. Als u een laag calorieëndieet gaat volgen vliegen in het begin de kilo’s er af. Een dergelijk dieet is echter niet vol te houden en na staken van het dieet zitten de kilo’s er binnen de kortste keren weer aan of zelfs meer dan dat (het jojo-effect). Een geleidelijke gewichtsdaling (één kilo per maand in plaats van één kilo per week) geeft veel meer kans op succes op de lange termijn. Om die reden zij ook speciale dieetpreparaten niet aan te raden.