Symptomen

  • Plotseling ontstane jeuk
  • Zwellingen in de huid, rood, vaak omgeven door een bleke rand
  • De zwellingen zijn vluchtig en kunnen in korte tijd verschijnen en verdwijnen

Wat is het?

Urtica betekent brandnetel. Want als u netelroos hebt ziet u eruit alsof u in de brandnetels bent gevallen. U zit vol rode plekken en plekjes die heftig jeuken. De plekken zijn iets verheven boven de huid. De randen kunnen wat bleek zijn. De plekken kunnen in korte tijd verschijnen en ook weer verdwijnen en elders weer opkomen. Sommige lichaamsdelen kunnen sterk opzwellen (oogleden, tong, gelaat), als ze door netelroos zijn aangedaan. We noemen dat Quinckes oedeem. Zelden komt het voor dat ook het strotteklepje is aangedaan. Als dat gebeurt kunt u plots flink benauwd worden. Soms doen ook de slijmvliezen van de luchtwegen en de darmen mee. Dat leidt tot acuut optredende misselijkheid, diarree, loopneuzen, benauwdheid. Netelroos ontstaat als een allergische/immunologische reactie in de huid. Door de reactie komen ook allerlei stoffen vrij (onder andere histamine) die jeuk veroorzaken en die zorgen dat de bloedvaten verwijden en meer vocht gaan doorlaten. Daardoor ontstaat de zwelling. Meestal duurt een netelroosaanval twee tot zes weken. In die periode komt en gaat de uitslag en de jeuk. Dan verdwijnt het om niet of pas jaren later weer eens terug te komen. Soms wordt de netelroos echter chronisch.

Symptoomcheck: Netelroos

Urtica betekent brandnetel. Want als u netelroos hebt ziet u eruit alsof u in de brandnetels bent gevallen.

Hoe kom je eraan?

Hoe en waardoor de reactie ontstaat is vaak niet duidelijk. Vele factoren kunnen een rol spelen: contact met dieren, planten, voedingsmiddelen, medicijnen, koude, warmte, alcohol, druk op de huid, psychische factoren (spanning). In de meeste gevallen (50 tot 70 procent) wordt met een allergietest geen oorzaak gevonden.

Wat kunt u zelf doen?

Tegen de jeuk kunt u een mentol bevattend smeersel gebruiken. Antihistaminica zijn geneesmiddelen die bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Ze kunnen de reactie afzwakken, maar nooit geheel onderdrukken. Probeer na te gaan of er verband bestaat tussen de netelroos en contact met bepaalde stoffen. Als dat verband bestaat, probeer deze stoffen dan te vermijden. Maar nogmaals: meestal wordt geen verband gevonden.

Wat doet de dokter?

Als u niet weet wat u mankeert, raadpleeg dan uw arts. Deze zal de diagnose meestal makkelijk kunnen stellen. Hij zal u uitleg geven en een antihistaminicum voorschrijven. Als de netelroos langer dan zes weken bestaat is het zinvol een huidarts te laten uitzoeken of behandelbare factoren van invloed zijn op het ontstaan van het uitslag.