Symptomen

  • Verlammingen
  • Doof gevoel
  • Tintelingen
  • Plots slecht zien met één oog
  • Het zien van dubbelbeelden

Wat is het?

Multipele sclerose is een langzaam voortschrijdende, ernstig invaliderende ziekte van het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg). De naam geeft aan wat er in het zenuwstelsel gebeurt: multipele sclerose betekent “meerdere littekens”. In de hersenen ontstaan littekens (“plaques”) in de geleidingsbanen van de zenuwen. Die kunnen daardoor geen signalen meer doorgeven en dat leidt tot klachten. Wat voor klachten, dat hangt af van de plaats van het litteken. Het kan een verlamming zijn van een arm of een been of een doof gevoel of tintelingen of plots slecht zien met één oog of het zien van dubbelbeelden. In de meeste gevallen herstelt de klacht weer na enige tijd, geheel of gedeeltelijk. Later kan er, als gevolg van een nieuw litteken, een nieuwe klacht ontstaan, die weer geheel of gedeeltelijk verdwijnt. Dat is het typische beloop van de ziekte bij de meeste patiënten: verslechteringen, gevolgd door verbeteringen, met over het geheel een langzame toename van blijvende verschijnselen. Later gaat de ziekte over in wat men noemt de chronische fase, waarin de verschijnselen geleidelijk toenemen, zonder perioden van verbetering. Er ontstaan verlammingen, vaak spastisch (met krampen), chronische moeheid, problemen met plassen (vaak moeten of niet kunnen), met ontlasting, (niet kunnen), met seksualiteit, aanvallen van pijnlijke spierkrampen, soms ook psychische afwijkingen, als vergeetachtigheid of depressies. Soms verloopt de ziekte snel en leidt tot de dood. Dat is echter de uitzondering. De gemiddelde MS patiënt heeft, hoewel invalide, een normale levensverwachting.

Symptoomcheck: Multipele sclerose

Multipele sclerose is een langzaam voortschrijdende, ernstig invaliderende ziekte van het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg). De naam geeft aan wat er in het zenuwstelsel gebeurt: multipele sclerose betekent

Hoe kom je eraan?

MS is één van die aandoeningen waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aantast. Waardoor is nog steeds niet bekend. Men denkt als gevolg van een virusinfectie. Hoewel de ziekte niet erfelijk is, kunnen erfelijke factoren wel een rol spelen bij het ontstaan ervan. De ziekte komt voor bij één op de duizend Nederlanders, meer bij vrouwen dan bij mannen en begint vaak tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Men ziet het vaker in streken met een mild klimaat. Emoties en ook warmte kunnen de ziekte doen verergeren.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt niet voorkomen dat u de ziekte krijgt. Als u het heeft, leef dan gelijkmatig, vermijd stress en grote inspanning, ga warmte uit de weg. Al deze factoren kunnen de verschijnselen van de ziekte doen verergeren.

Wat doet de dokter?

Het kan even duren voor de diagnose gesteld wordt. Dat komt door de wisselende, vluchtige Symptomen in het begin van de ziekte en ook omdat er geen harde, bewijzende test voor bestaat. Met de komst van de MRI scan is het wel een stuk makkelijker geworden. Daarmee kunnen de littekenplaques in het centraal zenuwstelsel goed zichtbaar gemaakt worden. Onderzoek van het ruggenmergvocht geeft ook een aanwijzing en verder het verdere beloop van de ziekte. Multipele sclerose kan nog niet genezen worden. Met verschillende soorten medicijnen probeert men de voortgang ervan te vertragen: hoge doses corticosteroïden, interferon en stoffen die het afweersysteem remmen, als methotrexaat. Op korte termijn lijken deze middelen te werken, maar of ze op lange termijn effect hebben blijft de vraag. De diagnose MS komt hard aan en heeft grote consequenties voor het verdere leven: de toenemende invaliditeit en afhankelijkheid; daarnaast de chronische moeheid. In Nederland zijn enkele klinieken die zich toeleggen op de behandeling van MS patiënten. Daar werken teams van gespecialiseerde neurologen, verpleegkundigen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers. Door hun ervaring kunnen zij u goed adviseren en begeleiden.