Symptomen

 • Aanvallen van hoofdpijn die tussen de vier uur en drie dagen duren
 • Vaak (maar lang niet altijd!) aan een zijde van het hoofd gelokaliseerd
 • Kloppend of bonkend
 • Zo heftig dat u uw normale activiteiten niet kunt verrichten en vaak het bed kiest
 • De pijn verergert bij activiteit
 • Vaak is er sprake van misselijkheid en braken en/of overgevoeligheid voor geluid en/of licht

Wat is het?

Migraine is een veel voorkomende vorm van een aanvalsgewijze, bonzende hoofdpijn. Zo’n aanval wordt soms een dag of twee van tevoren voorafgegaan door voortekenen zoals stemmings-, smaak- of reukveranderingen. Ongeveer eenderde van de patiënten krijgt aan het begin van de aanval gedurende tien minuten tot een uur een (meestal visuele) aura. Een aura is een draadje, een lichtplekje of een donkere plek in het gezichtsveld. Het draadje of plekje breidt zich langzaam uit om ook weer langzaam te verdwijnen. Een aura kan zich ook voordoen als een kortdurend spraakprobleem, een gedeeltelijke verlamming of een tinteling in een bepaald lichaamsdeel. Een aura verdwijnt altijd restloos. Daarna komt de hoofdpijn op; vrij snel of heel geleidelijk. Aan één kant van het hoofd of aan beide kanten. Vaak gepaard gaand met misselijkheid en braken, soms ook met diarree. U kunt geen licht, geluid en soms ook geuren verdragen. Elke inspanning verergert de klachten. Daarom trekt u zich bij een aanval het liefst terug in bed in een verduisterde kamer. Na enkele uren tot drie dagen zakt de hoofdpijn af. Daarna duurt het vaak nog één à twee dagen voordat u weer helemaal de oude bent.

Symptoomcheck: Hoofdpijn, gewone

Gewone hoofdpijn is een verzamelnaam voor allerlei vormen van hoofdpijn die niet bij een of andere specifieke vorm van hoofdpijn zijn in te delen en waarvoor de wetenschap nog geen oorzaak heeft gevonden.

Symptoomcheck: Migraine

Met behulp van deze test kunt u erachter komen in hoeverre de symptomen en oorzaken van migraine op uw situatie van toepassing zijn. De test geeft geen definitieve diagnose. Wij adviseren u wanneer nodig om een arts te raadplegen. De test is anoniem. Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.

Hoe kom je eraan?

Migraine is een ontregeling van het systeem van bloedvaten en zenuwen in de hersenvliezen. De bloedvaten zetten uit en er hoopt zich vocht op rond de bloedvaten. Dat veroorzaakt de hoofdpijn. Na verloop van tijd (enkele uren tot dagen) herstelt de situatie zich weer en verdwijnt de pijn. Een dergelijke ontregeling ontstaat doordat een bepaalde prikkeldrempel overschreden wordt. De hoogte van de prikkeldrempel verschilt van persoon tot persoon. Daarbij spelen erfelijke factoren een rol. Daarnaast zijn er andere zaken van invloed zoals hormonen (vaak is migraine gerelateerd aan de menstruatie en zien we dikwijls een afname tijdens zwangerschap), het weer, vermoeidheid en ontspanning na stress. Migraine komt voor bij tien procent van de bevolking. Het meest bij vrouwen en dan vaak bij vrouwen in de vruchtbare levensfase. Maar ook bij kinderen is migraine niet zeldzaam. De aanvalsfrequentie verschilt sterk en varieert van één keer per week (of nog vaker) tot één of enkele malen per jaar.

Wat kunt u zelf doen?

 • Het is de vraag of migraine te beïnvloeden valt door een verandering van levensstijl. Maar het kan zeker zinvol zijn om een hoofdpijndagboek aan te leggen. U kunt zo een patroon ontdekken dat wellicht tot de migraineaanval leidt. Sommigen zeggen dat bepaalde voedingsmiddelen een aanval kunnen oproepen. Ontspanningsoefeningen kunnen leiden tot een vermindering van de aanvalsfrequentie. Vaak echter blijft de aanleiding en/of oorzaak van de aanvallen onduidelijk.
 • Indien er verband lijkt te bestaan met pilgebruik is het aan te raden een andere pil te proberen.

Wat doet de dokter?

 • Raadpleeg uw arts indien:
 • u vaker dan twee keer per maand last hebt van een migraine-aanval;
 • u uw eerste migraine-aanval hebt na uw vijftigste levensjaar;
 • de reeds langer bestaande migraine van aard of frequentie verandert;
 • een aura optreedt zonder hoofdpijn of als de aura zich altijd aan dezelfde kant voordoet.