Symptomen

  • Plotseling en sterk wisselende stemmingen en gedragingen

Wat is het?

Deze aandoening is ook onder andere namen bekend: manisch depressief syndroom, bipolair syndroom, bipolaire stoornis. Bipolair wil zeggen dat er twee polen, uitersten, aan de aandoening zijn: Naast perioden van diepe depressie (depressieve fase) bestaan perioden van ongeremdheid, overmoed (manische fase). Vaak heeft één van beide stemmingen de overhand. Meestal is dat de depressieve. De depressie kan ernstig verlopen. In de manische fase voelen de patiënten zich opperbest. Ze praten maar door, zijn ineens zeer actief op allerlei terrein en wanen zich onverslaanbaar. Dat kan ertoe leiden dat ze allerlei onverantwoorde beslissingen nemen, uitgaven gaan doen, risicovol gedrag vertonen. Ze hebben veel minder behoefte aan slaap en ze gaan maar door, eten en drinken vaak slecht, raken uitgeput. Beide fasen kunnen gepaard gaan met psychosen. Psychosen zijn gedachten of waarnemingen die niet waar zijn. Zo kan iemand met een manische psychose zich Napoleon wanen. Van de ene kant is de manische fase voor de patiënt verreweg het plezierigst, hij voelt zich opperbest. Toch is het ook een trieste fase. De manie overschreeuwt als het ware de depressie. Voor de familie is het zwaar: aankopen moeten ongedaan gemaakt worden (kan om tonnen gaan), rekeningen geblokkeerd, gedupeerden moet uitleg worden gegeven. Voor de patiënt kan het, achteraf, heel vernederend zijn.

Symptoomcheck: Manische-depressie

Deze aandoening is ook onder andere namen bekend: manisch depressief syndroom, bipolair syndroom, bipolaire stoornis. Bipolair wil zeggen dat er twee polen, uitersten, aan de aandoening zijn: Naast perioden van diepe depressie (depressieve fase) bestaan perioden van ongeremdheid, overmoed (manische fase). Vaak heeft ??n van beide stemmingen de overhand. Meestal is dat de depressieve.

Hoe kom je eraan?

De oorzaak van de aandoening is niet bekend. Wel is duidelijk dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt. De ziekte openbaart zich niet voor het 18de levensjaar. Het komt even vaak voor bij beide geslachten. Het is een zeer frequent voorkomende aandoening: één tot twee procent van de bevolking krijgt er in zijn leven mee te maken.

Wat kunt u zelf doen?

U heeft het ontstaan van de ziekte niet in de hand. Gebruikt u medicijnen, dan is het zeer belangrijk deze regelmatig in te nemen.

Wat doet de dokter?

Zeker in de manische fase ziet de patiënt de noodzaak van de behandeling niet in. Het kan zijn dat hij met dwang moet worden opgenomen omdat uitputting dreigt. Medicijnen vormen de basis van de behandeling. Een veel gebruikt, effectief middel is lithium. Lithium is een mineraal dat stabiliserend werkt op de stemming en effectief is zowel tegen de depressie, als tegen de manie. Het wordt zowel gebruikt om nieuwe aanvallen te voorkomen, als om bestaande aanvallen af te breken. Lithium kan bijwerkingen hebben. De dosering moet nauwkeurig worden ingesteld en het moet trouw ingenomen worden. Andere medicijnen die veel gebruikt worden zijn anti-epileptische middelen als natriumvalproaat en carbamazepine. Daarnaast wordt psychotherapeutische begeleiding gegeven.