Symptomen

  • Pijn in de bovenbuik
  • Misselijkheid
  • Opboeren
  • Zuurbranden

Wat is het?

Men spreekt van maagkanker als cellen van het slijmvlies van de maag ongecontroleerd gaan delen. Dat kan verschillende gevolgen hebben. Er kan een maagzweer ontstaan op de plaats van de kanker. Er kunnen poliepen van het slijmvlies ontstaan waaruit bloedverlies optreedt. De kankercellen kunnen onder het slijmvlies doorgroeien en de maag maken tot een starre buis. Als de tumor groter wordt kan hij de maag afsluiten en door de maagwand heen groeien in omliggende organen (lever, darmen, alvleesklier). Maagkanker zaait uit, met het bloed naar de lever en naar de lymfeklieren rond de maag. De klachten die maagkanker veroorzaakt zijn verschillend. In het begin zijn er geen klachten. Later kunnen er klachten ontstaan als bij een maagzweer: pijn in de bovenbuik, misselijkheid, opboeren, zuurbranden. Of klachten van bloedarmoede door voortdurend bloedverlies uit het gezwel: moeheid, duizeligheid, bleekheid. Het kan zijn dat het voedsel niet goed wil zakken: u hebt een vol gevoel, met misselijkheid. Een symptoom wat vaak genoemd wordt is de afkeer voor vlees. Het beeld dat door maagkanker wordt opgeroepen kan dus zeer divers zijn.

Symptoomcheck: Maagkanker

Men spreekt van maagkanker als cellen van het slijmvlies van de maag ongecontroleerd gaan delen. Dat kan verschillende gevolgen hebben. Er kan een maagzweer ontstaan op de plaats van de kanker. Er kunnen poliepen van het slijmvlies ontstaan waaruit bloedverlies optreedt. De kankercellen kunnen onder het slijmvlies doorgroeien en de maag maken tot een starre buis. Als de tumor groter wordt kan hij de maag afsluiten, en door de maagwand heen groeien in omliggende organen (lever, darmen, alvleesklier). Maagkanker zaait uit, met het bloed naar de lever, en naar de lymfeklieren rond de maag.

Symptoomcheck: Kanker

Kanker is niet een ziekte. Er bestaan vele verschillende soorten van kanker. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en verschijnselen, ook ontstaan ze onder invloed van verschillende factoren (chemische stoffen, virussen, erfelijke factoren). Het gemeenschappelijke kenmerk van alle soorten van kanker is dat sommige cellen in het lichaam aan de controle ontsnappen, en zich ongeremd gaan vermenigvuldigen. Met behulp van deze symtoomcheck kunt u bepalen of een van de 10 signalen van kanker op uw situatie van toepassing zijn. Natuurlijk betekent niet elke klacht dat u kanker heeft. Er kunnen andere oorzaken zijn. Een klacht kan wel een signaal van kanker zijn. Bij twijfel: neem contact op met uw huisarts.

Hoe kom je eraan?

Maagkanker komt in Nederland relatief weinig voor. In andere landen, als Japan, ziet men het veel vaker. Dat heeft te maken met voedingsgewoonten. Het blijkt dat regelmatig gebruik van gezouten en gerookte vlees- en visproducten de kans op het krijgen van maagkanker vergroot. Men ziet het vaker bij mannen en vooral na het 45ste levensjaar. Personen die in het verleden een maagoperatie hebben ondergaan hebben ook een verhoogde kans.

Wat kunt u zelf doen?

Als u klachten krijgt als boven beschreven, raadpleeg dan uw arts. Meestal zal de oorzaak onschuldig zijn of in ieder geval goed te behandelen.

Wat doet de dokter?

Dat hangt ervan af met welke klachten u komt en hoe oud u bent. Is er sprake van een onverklaarbare bloedarmoede, dan wordt het hele maagdarmkanaal onderzocht op zoek naar een bloedende afwijking. Hebt u vage of maagzweerachtige maagklachten, dan zullen deze eerst met medicijnen behandeld worden. Helpen die niet of komen de klachten na staken meteen weer terug, dan vindt nader onderzoek plaats middels een gastroscopie. Bij dat onderzoek wordt met een flexibele buis via de mond en de slokdarm de binnenkant van de maag bekeken en zonodig worden weefselhapjes afgenomen voor verder onderzoek. Bent u ouder dan 50 jaar en hebt u voor het eerst van uw leven maagklachten, dan zal dat in een vroeger stadium reden zijn voor een dergelijk onderzoek. De behandeling van maagkanker is chirurgisch. Een groot deel van de maag wordt weggenomen, soms de hele maag, met een deel van de slokdarm. De rest van de maag wordt verbonden met de slokdarm of er wordt een directe verbinding gemaakt tussen dunne darmen en slokdarm. Dat betekent dat u geen of nauwelijks nog een maag over hebt. Dat heeft grote consequenties voor na de operatie: uw voeding zal aangepast zijn, de maaltijden klein en frequent. Vaak is het gezwel al te ver doorgegroeid om nog verwijderd te kunnen worden. Dan kan men een buis in de maag plaatsen, waardoor het voedsel toch kan passeren. Soms wordt om die reden een “omleidingoperatie” gedaan. Deze ingrepen zijn bedoeld om lijden te beperken. Chemotherapie en bestraling zijn nauwelijks effectief bij maagkanker. Maagkanker is een gemene kanker. Het percentage mensen dat de ziekte overleeft is laag.