Symptomen

  • Het beeld van één van beide ogen wordt duidelijk minder scherp

Wat is het?

Men spreekt van een lui oog als het gezichtsvermogen aan één van beide ogen duidelijk minder is omdat de ontwikkeling ervan in de vroege jeugd is onderdrukt. “Zien” is een ingewikkeld proces, dat we moeten leren. Het duurt een jaar of tien voor we dat helemaal onder de knie hebben. Het speelt zich grotendeels in de hersenen af. Eén van de problemen waar de hersenen voor staan is dat ze de enigszins verschillende beelden die beide ogen opvangen voor ons bewustzijn moeten vertalen naar één enkel beeld. Dat samenvoegen van die beelden leren de hersenen vrij vlot, zolang de verschillen tussen de beelden niet te groot zijn. Zijn de verschillen wel groot dan lukt het samenvoegen niet. Dan zullen de hersenen het beeld van één van beide ogen onderdrukken, om één, niet verwarrend beeld over te houden. Als deze situatie voortduurt tot het vierde of vijfde jaar dan blijft het gezichtsvermogen aan het aangedane oog definitief minder. Men spreekt dan van een “lui oog”.

Symptoomcheck: Lui-oog

Men spreekt van een lui oog als het gezichtsvermogen aan ??n van beide ogen duidelijk minder is omdat de ontwikkeling ervan in de vroege jeugd is onderdrukt.

Hoe kom je eraan?

Een lui oog is een veel voorkomende aandoening, die echter door vroegtijdige opsporing voor een groot deel is te voorkomen. De meest voorkomende oorzaak is scheelzien: als beide ogen een andere kant op kijken vangen ze volledig verschillende beelden op die nooit samen te voegen zijn. Het beeld van het opzij kijkende oog wordt onderdrukt en zonder behandeling wordt dat oog lui. Een andere oorzaak is als het beeld van één van beide ogen duidelijk minder scherp is dan dat van het andere. Is het verschil te groot dan is ook geen samenvoeging van de beelden mogelijk en wordt het minder ziende oog onderdrukt.

Wat kunt u zelf doen?

Als u merkt dat uw baby scheel ziet, raadpleeg dan uw arts. Als scheel zien of een lui oog bij u in de familie voorkomt, vertel dat dan aan de arts op het consultatiebureau, zodat deze er bij uw baby of peuter speciaal op kan letten.

Wat doet de dokter?

Een baby die duidelijk scheel is wordt al vroeg doorgestuurd naar de oogarts. Verder wordt op het consultatiebureau bij alle kinderen voor het tweede jaar een test afgenomen om na te gaan of er sprake is van (een neiging tot) scheelzien. Tevens wordt dan gecontroleerd of het gezichtsvermogen aan één van beide ogen duidelijk verminderd is (als men in Zo’n geval het goede oog afdekt wordt het kind boos of onrustig). Met vier jaar wordt de gezichtsscherpte gemeten met een plaatjestest. Indien afwijkingen worden geconstateerd wordt het kind verwezen naar de oogarts. Deze gaan na wat de oorzaak is. Deze wordt behandeld (met een bril en/of een operatie). Vervolgens wordt het luie oog gestimuleerd door het goede oog iedere dag enige tijd af te plakken. Zo ontwikkelt het toch een goede gezichtsscherpte. Het afplakken zal korter kunnen duren naarmate men er op jongere leeftijd mee begonnen is.