Symptomen

  • Hoesten, soms droog en pijnlijk, soms met groen slijm
  • Kortademigheid en pijn in de borst of zij
  • Koorts en algemeen ziek zijn

Wat is het?

Een longontsteking (pneumonie) is een ontsteking van de longblaasjes en het omgevende weefsel. Deze ontsteking gaat gepaard met hoesten, soms droog en pijnlijk, soms met groen slijm. Vaak is er sprake van pijn in de borst of in de zij en van een versnelde, oppervlakkige, pijnlijke ademhaling of kortademigheid. In het algemeen hebben patiënten met een longontsteking hoge koorts en zijn ernstig ziek. De Symptomen kunnen echter variëren. Bij ouderen ontbreken bijvoorbeeld de koorts en ernstige ziekteverschijnselen nogal eens.

Symptoomcheck: Longontsteking

Een longontsteking (pneumonie) is een ontsteking van de longblaasjes en het omgevende weefsel. In het algemeen kan een longontsteking op iedere leeftijd voorkomen, echter vooral bij kinderen en ouderen en bij patienten met een verminderde weerstand.

Hoe kom je eraan?

Een longontsteking wordt meestal veroorzaakt door een infectie met een bacterie (zoals de pneumococ) en soms door een infectie met andere micro-organismen zoals een virus (bijvoorbeeld het influenza-griep virus) of door verslikken (chemische longontsteking). Een infectieverwekker die de laatste tijd nogal in de belangstelling staat is de Legionella pneumophilia, de veroorzaker van de legionellapneumonie of veteranenziekte (de ziekte werd voor het eerst herkend in 1976 tijdens een bijeenkomst in een hotel van Amerikaanse veteranen). De legionella pneumophilia komt vooral voor in stilstaand water tussen 25 en 55 graden Celsius. Met de bacterie besmette fijne waterdruppeltjes, uit bijvoorbeeld douches of bevochtiginginstallaties, worden ingeademd en infecteren vervolgens de longen. Naast luchtwegverschijnselen treden hierbij vaak ook buikklachten op, zoals diarree en braken. De legionellabacterie wordt gedood in water van 60 graden Celsius of hoger. In het algemeen kan een longontsteking op iedere leeftijd voorkomen, echter vooral bij kinderen en ouderen en bij patiënten met een verminderde weerstand door bijvoorbeeld een chronische hart- of longziekte of een chemotherapeutische behandeling. Vaak gaat aan de longontsteking een eenvoudige infectie van de bovenste luchtwegen, zoals een verkoudheid of een bronchitis vooraf.

Wat kunt u zelf doen?

Een longontsteking moet worden behandeld. Zelf kunt u er niet veel aan doen.

Wat doet de dokter?

Indien u vermoedt dat er bij u of een van uw kinderen sprake zou kunnen zijn van een longontsteking is het verstandig de huisarts te raadplegen. De huisarts kan in het algemeen met behulp van een aantal vragen en eenvoudig lichamelijk onderzoek bepalen of er sprake is van een longontsteking. Bij twijfel en indien de ziekteverschijnselen daar aanleiding toe geven kan de huisarts een longfoto (een X-thorax) laten maken. Een longontsteking is in het algemeen goed te behandelen met antibiotica. Ziekenhuisopname is daardoor meestal niet nodig. Bij ernstig ziek zijn, vooral bij kleine kinderen, ouderen en patiënten met verminderde weerstand of bij niet reageren op de antibiotica is een ziekenhuisopname echter soms toch noodzakelijk. Aldaar zal de behandeling met medicijnen intensiever en na onderzoek naar de verwekker zo mogelijk gerichter worden voortgezet.