Symptomen

  • Rood verkleurd oogwit
  • Geïrriteerd aanvoelend oog
  • Sterke tranenvloed
  • Wazig zien met het aangedane oog
  • Pijn, vooral als er licht op het oog valt

Wat is het?

Een rood oog ontstaat door het opzwellen van de bloedvaatjes in het bindvlies dat het oogwit bedekt. Daar zijn vele mogelijke oorzaken voor. Een daarvan is een ontsteking van het hoornvlies (keratitis). Het hoornvlies is het harde, heldere vlies vóór de pupil. Dit is erg gevoelig. Als er een kleine beschadiging aan dit hoornvlies is geeft dat al veel last. Het is pijnlijk, zeker als er licht op het oog valt. Het oog traant sterk en u ziet wat minder scherp.

Symptoomcheck: Hoornvliesontsteking

Een rood oog ontstaat door het opzwellen van de bloedvaatjes in het bindvlies dat het oogwit bedekt. Daar zijn vele mogelijke oorzaken voor. Een daarvan is een ontsteking van het hoornvlies (keratitis).

Hoe kom je eraan?

Beschadiging van het hoornvlies kan optreden door mechanisch geweld: een tak die in het oog prikt en de nagel van een baby die plots naar je oog grijpt, zijn bekende oorzaken. Een kras op het hoornvlies voelt aan of er iets in het oog zit. Virussen kunnen het hoornvlies aantasten. Berucht is het herpesvirus (zie herpes zoster). Dat leidt tot een chronische ontsteking van het hoornvlies met verlittekening en als gevolg daarvan blijvend gezichtsverlies aan het aangedane oog. Bacteriën kunnen een zweertje veroorzaken op het hoornvlies, zeker als het hoornvlies al beschadigd is bijvoorbeeld door een contactlens of een kras. Het hoornvlies is erg gevoelig voor ultraviolette straling. Deze straling beschadigt de buitenste cellaag van het hoornvlies. Bij lassers komt het nogal eens voor (lasogen). Chemische stoffen (zuren en vooral logen, maar ook schoonmaakmiddelen en dergelijke) kunnen per ongeluk in het oog terechtkomen en het hoornvlies beschadigen. Een vuiltje op het hoornvlies (vaak door slijp- of schuurwerkzaamheden) irriteert sterk en veroorzaakt snel een rood tranend, lichtschuw oog. Contactlenzen liggen op het hoornvlies en maken het hoornvlies extra kwetsbaar. Een beschadigde of niet goed gereinigde contactlens kan een hoornvliesontsteking veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

Alleen als de oorzaak bekend is en deze in wezen onschuldig is, kunt u afwachten. Hebt u lasogen dan kan alleen de tijd dat genezen. Leg eventueel een koud washandje op de ogen en gebruik paracetamol in een adequate dosering. Na 24 uur zijn de klachten aanzienlijk afgenomen. Als de irritatie is ontstaan doordat een chemische stof in de ogen terechtgekomen is, dan is het belangrijk onmiddellijk uitgebreid te spoelen. Houd het aangedane oog open en spoel met stromend lauw water. Doe dit op zo’n manier dat het water naar opzij wegstroomt. Houd dat tien minuten vol. Neem daarna pas contact op met de arts. Wat de oorzaak ook is, als u contactlenzen draagt moet u deze meteen uit doen. Ook als de ontsteking niet veroorzaakt is door de contactlenzen, moet u ze toch uit te laten totdat het oog volledig genezen is.

Wat doet de dokter?

Een rood oog dat gepaard gaat met pijn en het niet kunnen verdagen van licht aan het oog, moet altijd door een arts gezien worden. Deze zal uw oog onderzoeken. De verdere behandeling hangt af van de oorzaak van de irritatie. Als er een vuiltje op het hoornvlies zit wordt dat verwijderd met een wattenstokje. Zit het te vast, dan moet het met een klein boortje weggefreesd worden. Voor een kras op het hoornvlies krijgt u wat oogzalf en een oogpleister. Hebt u last van lasogen, dan is de behandeling als boven beschreven de beste. Als u erg veel last hebt, kan de arts u wat verdovende oogdruppels meegeven. Deze werken maar kort en u mag ze niet langer dan twaalf uur gebruiken. Hebt u een zweertje op het oog dan krijgt u een antibiotische zalf voorgeschreven (tetracycline of chlooramphenicol). U moet terugkomen voor controle. Als het zweertje na drie dagen niet genezen is, wordt u doorverwezen naar de oogarts. Als een herpesvirus de oorzaak is, wordt u onmiddellijk doorverwezen naar een oogarts.