Symptomen

  • Opgezette klieren (met pijn na alcoholgebruik)
  • Koorts
  • Gewichtsverlies
  • Jeuk
  • Nachtelijke zweetaanvallen

Wat is het?

Een lymfoom is een kanker van een lymfeklier. Lymfeklieren spelen een belangrijke rol in de afweer van het lichaam. Het zijn tussenstations in de lymfebanen. We kunnen ze vaak voelen in de hals, nek, oksels, liezen, rond het sleutelbeen. Er worden bacteriën en virussen gedood en afweercellen en afweerstoffen geproduceerd. Is er ergens in het lichaam een infectie, dan zwellen de lymfeklieren in de buurt op om extra afweercellen en -stoffen te maken. Er bestaan vele soorten van kanker van de lymfeklieren. Eén daarvan is de ziekte van Hodgkin. De andere noemt men samen de Non-Hodgkin lymfomen. Dit onderscheidt wordt gemaakt omdat het Hodgkin lymfoom over het algemeen beter behandelbaar is dan het Non-Hodgkin lymfoom. Hodgkin lymfoom is een ziekte die vooral voorkomt bij mensen onder de vijftig jaar. Begint vaak als een pijnloze opgezette lymfeklier. De klier is wat groter en harder dan normaal bij een opgezette lymfeklier en de zwelling zakt niet af na een paar weken. Later kunnen zich vergelijkbare zwellingen ontwikkelen in lymfeklieren in de buurt en ook elders in het lichaam. Aanvankelijk zijn er geen verdere verschijnselen. Met het vorderen van de ziekte ontstaan klachten als koorts, gewichtsverlies, jeuk, nachtelijke zweetaanvallen. Een typisch symptoom dat altijd genoemd wordt is pijn in de opgezette klieren bij het gebruik van alcohol. Bij microscopisch onderzoek van een aangetaste lymfeklier valt een speciale cel op, de zgn. Sternberg-Reed cel.: De Symptomen en klachten van het Non-Hodgkin lymfoom zijn vergelijkbaar met die van het Hodgkin lymfoom. Non-Hodgkin lymfoom is een ziekte van de oudere mens. Hier wordt de Sternberg-Reed cel niet aangetroffen.

Symptoomcheck: Hodgkin

Er bestaan vele soorten van kanker van de lymfeklieren. Een daarvan is de ziekte van Hodgkin. De andere ziekten noemt men Non-Hodgkin. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat Hodgkin over het algemeen beter behandelbaar is dan Non-Hodgkin. De ziekte van Hodgkin is een ziekte die vooral voorkomt bij mensen onder de vijftig jaar. De symptomen en klachten bij Non-Hodgkin zijn vergelijkbaar met die van Hodgkin. Non-Hodgkin is een ziekte van de oudere mens.

Symptoomcheck: Kanker

Kanker is niet een ziekte. Er bestaan vele verschillende soorten van kanker. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en verschijnselen, ook ontstaan ze onder invloed van verschillende factoren (chemische stoffen, virussen, erfelijke factoren). Het gemeenschappelijke kenmerk van alle soorten van kanker is dat sommige cellen in het lichaam aan de controle ontsnappen, en zich ongeremd gaan vermenigvuldigen. Met behulp van deze symtoomcheck kunt u bepalen of een van de 10 signalen van kanker op uw situatie van toepassing zijn. Natuurlijk betekent niet elke klacht dat u kanker heeft. Er kunnen andere oorzaken zijn. Een klacht kan wel een signaal van kanker zijn. Bij twijfel: neem contact op met uw huisarts.

Hoe kom je eraan?

De oorzaak van het Hodgkin lymfoom is niet bekend. Er is meer kans op het krijgen van de ziekte indien de afweer onderdrukt is, zoals bij AIDS of als men afweer onderdrukkende medicijnen gebruikt, zoals na een transplantatie. Ook van het non-Hodgkin lymfoom is geen oorzaak bekend. Ook hier kan een verminderde afweer een rol spelen, evenals bestraling in het verleden als behandeling van een andere kanker.

Wat kunt u zelf doen?

  • Als u een knobbel bemerkt die niet met enkele weken verdwijnt, raadpleeg dan uw arts.
  • Wat doet de arts?
  • Er worden cellen uit de zwelling opgezogen of de klier wordt in zijn geheel verwijderd voor microscopisch onderzoek. Daarmee kan de diagnose worden gesteld. Vervolgens wordt met scans, röntgen- en bloedonderzoek nagegaan hoever het proces zich heeft uitgebreid. De mate van uitbreiding is van belang bij de keuze van de juiste behandeling. Men spreekt van stadium I tot en met IV. Bij stadium I is één klierstation aangedaan, bij stadium IV zit de ziekte ook in andere organen.
  • Hodgkin lymfoom: behandeling bestaat uit alleen bestraling, alleen chemotherapie of een combinatie van beide, afhankelijk van de aangetroffen omstandigheden. In stadium I en II bereikt men daarmee genezingspercentages van 80 tot 90 procent. Heeft de ziekte zich verder uitgebreid (stadium III en IV) dan haalt men een vijfjaars ziektevrije periode van 60 tot 80procent.
  • Non-Hodgkin lymfoom: ook bij deze gezwellen kent men een indeling naar uitbreiding van het gezwel in vier stadia. Tevens wordt gekeken naar de agressiviteit waarmee de cellen groeien. Voor de overlevingskans is ook de leeftijd van de patiënt van belang: de kans op genezing is kleiner als men ouder is. In stadium I en II geneest 70 tot 90 procent. De vijfjaars overleving voor Non-Hodgkin lymfomen bedraagt gemiddeld 45 procent.