Symptomen

  • Moeheid
  • Misselijkheid, slechte eetlust
  • Slechts zelden geelzucht

Wat is het?

Hepatitis betekent leverontsteking. Verschillende micro-organismen kunnen daarvan de oorzaak zijn. Vooral virussen, zoals de hepatitis A, hepatitis B en hepatitis C virussen, het pfeiffervirus (Epstein Bar virus) en het Cytomegalie virus. Het hepatitis C virus veroorzaakt meestal een licht verlopend ziektebeeld met vooral vermoeidheid en misselijkheid. Vaak merkt men niet eens dat men de infectie doormaakt en wordt de ziekte pas jaren later vastgesteld. Het verraderlijke zit hem in het feit dat bij 80 procent van de geïnfecteerden de ontsteking chronisch wordt. Dit leidt tot een toenemende beschadiging van de lever. Na jaren (tien tot twintig jaar) kan dat bij een deel van de patiënten (een kwart) leiden tot levercirrose (verbindweefseling van de lever) of leverkanker. Deze beide aandoeningen zijn dodelijk

Symptoomcheck: Hepatitis

Hepatitis betekent leverontsteking. Verschillende micro-organismen kunnen daarvan de oorzaak zijn. Met behulp van deze test kunt u erachter komen in hoeverre de symptomen en oorzaken van hepatitis op uw situatie van toepassing zijn. De test geeft geen definitieve diagnose. Wij adviseren u wanneer nodig om een arts te raadplegen. De test is anoniem. Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.

Hoe kom je eraan?

De ziekte wordt overgebracht door bloedcontact. Drugsgebruikers gebruiken nogal eens elkaars injectiespuiten en -naalden. Men kan ook besmet raken door het gebruik van niet-gesteriliseerde naalden in piercing- en tatouageshops. Onder medisch personeel komen nogal eens “prikaccidenten” voor. Dat wil zeggen dat men zich prikt met een “vuile” (reeds voor een patiënt gebruikte) naald. Vroeger kon hepatitis C ook door bloedtransfusies doorgegeven worden, maar tegenwoordig wordt al het donorbloed op de ziekte gecontroleerd. Overdracht via seksueel contact is niet waarschijnlijk. Wel kan een besmette moeder haar kind infecteren tijdens de bevalling of door het geven van borstvoeding.

Wat kunt u zelf doen?

Probeer bloedcontacten zoveel mogelijk te voorkomen. De overheid stelt gratis injectiespuiten en naalden beschikbaar voor drugsverslaafden. Alle donorbloed wordt tegenwoordig gecontroleerd op de aanwezigheid van het hepatitis C virus. Zeker als u weet dat u drager bent van het virus dient voorzichtig te zijn en er zoveel mogelijk op toe te zien dat anderen niet met uw bloed in aanmerking kunnen komen, door wonden goed te verbinden, verbandmiddelen te vernietigen, door uw tandenborstel niet uit te lenen, enzovoort. Helaas is vaccinatie tegen hepatitis C (nog) niet mogelijk.

Wat doet de dokter?

Meestal komt men de ziekte op het spoor doordat bij bloedonderzoek naar de oorzaak van de vermoeidheid afwijkingen aan de lever worden gevonden. Nader onderzoek brengt dan de diagnose hepatitis C aan het licht. Als dat vaststaat wordt u behandeld met interferon en met medicijnen die de virusgroei remmen. Deze behandeling is effectief bij de helft van de patiënten. Bij de overigen blijft het virus aanwezig en blijft de kans bestaan op toenemende leverbeschadiging.