Symptomen

  • Delen van het gezichtsveld vallen uit zonder dat u dat merkt
  • Het gezichtsveld wordt steeds smaller

Wat is het?

De druk in de oogbol wordt bepaald door het evenwicht tussen aanmaak en afvoer van oogbolvocht. Bij sommige mensen raakt dat evenwicht verstoord waardoor een te hoge oogboldruk ontstaat. De verhoogde druk beschadigt de vezels van de oogzenuw achter in het oog. Dat proces schrijdt langzaam maar zeker voort. Op een gegeven moment sturen de beschadigde zenuwen geen signalen meer door vanuit bepaalde delen van het netvlies. Er vallen gaten in het gezichtsveld (zonder dat we daar overigens erg in hebben). We spreken dan van glaucoom. De gaten in het gezichtsveld worden steeds groter en vloeien samen, tot we nog maar een nauw gezichtveld over hebben. Uiteindelijk kan ook dat verdwijnen. Glaucoom kan dus tot blindheid leiden.

Symptoomcheck: Glaucoom

Glaucoom is de verstoring van de waterhuishouding van het oog. Het vocht dat in de twee kamers (voor en achter de iris) van het oog zit, houdt het oog in vorm. Dit vocht circuleert tussen beide kamers en wordt afgevoerd door een sponsachtig netwerk binnen het oog. Wanneer er te weinig vocht kan worden afgevoerd, neemt de druk in het oog toe. Dit veroorzaakt spanning op de binnenkant van het oog, wat de bloedvoorziening van de oogzenuw afknelt. Dit proces kan al aan de gang zijn zonder dat we het door hebben. Mogelijke verschijnselen zijn beschadiging van de oogzenuw, verlies van gezichtsvermogen (blinde vlekken en/of verkleining van het gezichtsveld) en blindheid.

Hoe kom je eraan?

In verreweg de meeste gevallen is de oorzaak van de oogdrukstijging niet duidelijk. Wel zijn er een aantal risicofactoren voor het krijgen van glaucoom: glaucoom in de familie, ouder worden, sterke bijziendheid, behoren tot het negroïde ras. Bij sommige mensen is de afvoer van oogbolvocht belemmerd, wat tot het ontstaan van de verhoogde druk leidt. Er bestaat ook een groep patiënten die geen verhoogde oogboldruk hebben en toch glaucoom ontwikkelen (normal pressure glaucoma). Tenslotte is er een vorm van glaucoom die plotseling kan ontstaan. Deze vorm noemen we dan ook acuut glaucoom. Het oog wordt rood en gaat pijn doen. Er ontstaat hoofdpijn, misselijkheid en braken. Spoedige behandeling door de oogarts is noodzakelijk. Eigenlijk staat deze vorm helemaal los van het gewone glaucoom.

Wat kunt u zelf doen?

Er is weinig wat u zelf kunt doen ter voorkoming en behandeling van glaucoom. Als u tot de risicogroep behoort (zie boven), dan is het aan te raden vanaf de leeftijd van 40 jaar regelmatig de ogen te laten controleren.

Wat doet de dokter?

  • Verhoogde oogdruk wordt meestal vastgesteld bij een routine controle door de opticien of de oogarts of doordat u zich regelmatig laat controleren omdat u tot de risicogroep behoort. Als een verhoogde druk wordt gemeten zal de oogarts het inwendige van het oog bekijken met een oogspiegel. Is er sprake van glaucoom dan zal hij meestal afwijkingen zien op de plaats waar de oogzenuw het oog verlaat (de papil). Vervolgens zal hij een gezichtveldonderzoek laten doen om na te gaan of delen van het gezichtsveld zijn uitgevallen. Als de diagnose is gesteld staan er een aantal methoden ter beschikking om de druk te doen verlagen:
  • plastabletten (diamox);
  • oogdruppels (bètablokkers);
  • met laser een gaatje branden in het afvoersysteem van het oogvocht zodat het oogvocht sneller weg kan stromen en dus de druk in het oog daalt;
  • een operatieve methode met hetzelfde doel.