Symptomen

  • Pijn in de rechter bovenbuik, vaak vast aan de ademhaling, uitstralend naar de rug
  • Langzaam toenemende koorts
  • Zeer gevoelige rechter bovenbuik bij aanraking

Wat is het?

  • Een galblaasontsteking ontstaat vrijwel altijd doordat een steentje de verbinding tussen galblaas en galweg afsluit. De gal kan niet meer afvloeien. Er ontstaat vochtophoping in de galblaas die daardoor uitzet. De wand raakt ontstoken, hetgeen gepaard gaat met koorts en pijn.
  • Het ziektebeeld kan zich vervolgens op twee manieren ontwikkelen:
  • Na verloop van tijd koelt de ontsteking langzaam af, de koorts daalt en de pijn verdwijnt
  • U wordt almaar zieker. Er kan zich dan een abces ontwikkelen of de galblaas kan perforeren. Beide zijn ernstige complicaties.

Symptoomcheck: Galblaasontsteking

Een galblaasontsteking ontstaat vrijwel altijd doordat een steentje de verbinding tussen galblaas en galweg afsluit. De gal kan niet meer afvloeien. Er ontstaat vochtophoping in de galblaas die daardoor uitzet.

Hoe kom je eraan?

Een galblaasontsteking wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een galsteentje.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een u onbekende buikpijn, doet u er altijd goed aan de huisarts te raadplegen. Zeker als de buikpijn hevig is en u koorts hebt. Hoe heviger de pijn, hoe sneller u naar de dokter moet.

Wat doet de dokter?

De dokter zal op grond van uw beschrijving al gauw vermoeden dat het om een galblaasontsteking gaat en u verder onderzoeken. Patiënten met galblaasontsteking moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar zal de diagnose van de huisarts worden bevestigd met een echoscopie.

Is de ontsteking nog in een pril stadium dan zal de chirurg de ontstoken galblaas verwijderen. Is de ontsteking al volop in gang dan is het beter af te wachten tot hij spontaan tot rust komt. Enkele maanden later zal de galblaas alsnog verwijderd moeten worden. Tegenwoordig kan dit vaak door middel van een weinig belastende kijkoperatie (wordt ook wel sleutelgatoperatie genoemd). Indien er zich complicaties voordoen als abcesvorming of perforatie, moet er onmiddellijk chirurgisch worden ingegrepen.