Symptomen

  • Tijdens de aanval: vallen, schokkende bewegingen, vertrokken gelaat, incontinentie
  • Lang en diep slapen na de aanval

Wat is het?

  • Epilepsie werd vroeger ook wel “vallende ziekte” genoemd, omdat patiënten die eraan leden zomaar tegen de grond vielen en dan trekkingen kregen. Epilepsie is een ziekte die wordt gekenmerkt door het in aanvallen verstoord raken van het functioneren van de hersenen, wat leidt tot afwijkende gedragingen. Het gestoorde functioneren kan zich beperken tot een klein deel van de hersenen, maar ook de gehele hersenen betreffen. De aanvallen kunnen incidenteel voorkomen, maar soms ook vele malen per dag. We kennen verschillende soorten aanvallen, bijvoorbeeld:
  • Absences: aanvallen van kortdurende wegrakingen. We zien het vooral bij kinderen. Ze zijn aan het spelen, laten dan hun speelgoed vallen en staren met een afwezige blik voor zich uit, om vervolgend weer gewoon door te spelen.
  • Klassieke epileptische aanval: is een indrukwekkend beeld. De patiënt valt neer, trekt schokkend met armen en benen (stuipen), vertrekt zijn gelaat, laat vaak de urine lopen. Na de aanval volgt een periode van slaap waaruit de patiënt niet te wekken is.
  • Focale epilepsie: Slechts een klein deel van de hersenen doet mee en alleen het daarmee verbonden lichaamsdeel toont verschijnselen, zoals trekkingen van één enkel ledemaat.
  • Psychomotore epilepsie: perioden van gedragsverandering waarbij de patiënt afwezig is (men spreekt wel van een schemertoestand). Als hij bijkomt weet hij er niets meer van. Soms maakt hij alleen maar rare bewegingen.
  • Deze opsomming is niet volledig. Getracht wordt alleen een idee te geven van de belangrijkste vormen van epilepsie.

Symptoomcheck: Epilepsie

Epilepsie werd vroeger ook wel "vallende ziekte" genoemd, omdat pati?nten die eraan leden zomaar tegen de grond vielen en dan trekkingen kregen. Epilepsie is een ziekte die wordt gekenmerkt door het in aanvallen verstoord raken van het functioneren van de hersenen, wat leidt tot afwijkende gedragingen.

Hoe kom je eraan?

Epilepsie komt veel voor. We zien het vaak op de kinderleeftijd ontstaan (een half procent van de kinderen lijdt eraan). Op oudere leeftijd ontstaan weer nieuwe gevallen. Epilepsie ontstaat door een verstoorde elektrische activiteit in de hersenen. De oorzaak daarvan is vaak aangeboren (sommige vormen van epilepsie zijn erfelijk), maar kan ook gevolg zijn van een beschadiging van de hersenen (na een hersenschudding, hersenbloeding, operatie, hersenvliesontsteking, door een hersentumor, enzovoort).

Wat kunt u zelf doen?

U kunt niet voorkomen dat u epilepsie hebt of krijgt. Als u het hebt, leidt dan een regelmatig leven: bijtijds naar bed, niet roken, matig alcoholgebruik. Na uitspattingen zie je vaker weer nieuwe aanvallen optreden.

Wat doet de dokter?

Deze stelt eerst de diagnose. Dat doet hij met een EEG, waarmee de afwijkende elektrische activiteit van de hersenen aan te tonen is, al valt dat niet altijd mee. Ook zal er een scan gemaakt worden om na te gaan of er een oorzaak voor de epilepsie gevonden kan worden. Daarna begint de behandeling. Vrijwel altijd met medicijnen. Gelukkig zijn er medicijnen voorhanden die de afwijkende elektrische activiteit onderdrukken (carbamazepine, natriumvalproaat). In zeldzame gevallen kan de neurochirurg helpen door het doorsnijden van bepaalde zenuwbanen. Voor moeilijk te behandelen patiënten bestaan er gespecialiseerde klinieken.