Symptomen

 • Sombere stemming
 • Verlies van interesse of plezier
 • Plus een of meer van de volgende Symptomen: angst, besluiteloosheid, concentratieproblemen, gebrek aan energie of moeheid, gedachten aan de dood, gejaagdheid of irritatie, gevoelens van waardeloosheid, schuldgevoelens, traagheid, veranderde eetlust

Wat is het?

Het belangrijkste kenmerk van een depressie is een lang aanhoudende, tenminste twee weken durende, somberheid. Depressies komen vaak voor. Ze ontstaan meestal in de loop van enkele dagen tot weken en duren onbehandeld gemiddeld zes tot negen maanden, soms echter langer dan twee jaar. Na herstel kan een depressie in de loop van het leven meermaals terugkeren. De ernst wordt bepaald door het aantal van de bovengenoemde symptomen, de intensiteit ervan en de gevolgen voor het dagelijks leven. Men onderscheidt milde depressies, waarbij naast somberheid en/of gebrek aan interesse of plezier nog twee of drie van de hierboven genoemde secundaire verschijnselen aanwezig zijn, en ernstige depressies met vijf of meer van bovengenoemde Symptomen. Soms wisselen perioden met depressieve klachten zich af met perioden waarin men opvallend druk, gejaagd en spontaan is met daarnaast een overmatige dadendrang. Men spreekt dan van een manisch-depressieve stoornis.

Symptoomcheck: Depressie

Met behulp van deze test kunt u erachter komen in hoeverre de symptomen en oorzaken van depressie op uw situatie van toepassing zijn. De test geeft geen definitieve diagnose. Wij adviseren u wanneer nodig om een arts te raadplegen. De test is anoniem. Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.

Hoe kom je eraan?

Zoals bij de meeste psychische en psychiatrische aandoeningen wordt tegenwoordig uitgegaan van een combinatie van elkaar beïnvloedende oorzaken. Waarschijnlijk speelt bij het ontstaan een bepaalde mate van aanleg voor het ontwikkelen van een depressie een belangrijke rol. Traumatische ervaringen in de jeugd kunnen de psychische draagkracht verminderen en de kans op het krijgen van een depressie vergroten. Ook lichamelijke ziekten, zoals een te trage schildklierfunctie of medicijnen, zoals bètablokkers, kunnen het ontstaan van een depressie beïnvloeden. Een depressie kan ontstaan na het verlies van een dierbare, na teleurstellende ervaringen in de persoonlijke levenssfeer maar ook na bijvoorbeeld een bevalling (post natale depressie). Gebrek aan licht kan soms bijdragen aan het ontstaan van een depressie (de winterdepressie).

Wat kunt u zelf doen?

 • Een milde depressie kan na verloop van tijd vanzelf, op eigen kracht weer verdwijnen. De volgende adviezen kunnen daarbij behulpzaam zijn:
 • zorg voor een regelmatige indeling van de dag: op tijd opstaan, op tijd naar bed en regelmatig en op vaste tijden eten;
 • blijf indien mogelijk doorwerken, eventueel in een rustiger tempo;
 • ga door met of ga sporten, fietsen, wandelen of zwemmen;
 • onderhoud uw sociale contacten, praat over uw gevoelens met familie of vrienden;
 • vermijd overmatig alcoholgebruik;
 • probeer niet te veel eisen aan uzelf te stellen, gun uzelf de tijd;
 • richt u op doelen waaraan u op korte termijn kunt voldoen;
 • zorg voor voldoende ontspanning maar ga niet op vakantie als u er niet van kunt genieten.
 • Indien u er zelf niet uit komt of indien u het vermoeden heeft dat er sprake is van een ernstige depressie is het verstandig uw huisarts om advies te vragen.

Wat doet de dokter?

Uw huisarts zal met u nagaan of er sprake is van een depressie, hoe ernstig deze is en welke behandeling daarvoor het meest geschikt is. Indien steunende gesprekken en algemene adviezen niet voldoende helpen kan uw huisarts medicijnen voorschrijven, de zogenaamde antidepressiva. Antidepressiva moeten enkele weken worden gebruikt voor ze gaan werken en moeten, indien ze werken, langere tijd, tenminste een half jaar worden doorgebruikt. In het algemeen zijn antidepressiva niet verslavend. Bij veel onrust of angst worden tijdens het begin van de behandeling met antidepressiva soms ook kalmerende medicijnen voorgeschreven. Gesprekstherapie (psychotherapie) bij een depressie is ook een regelmatig toepaste behandelwijze, vaak in combinatie met medicijnen (“praten en pillen”).