Symptomen

  • Bloed en slijm bij de ontlasting
  • Een veranderd ontlastingspatroon
  • Aanhoudende buikpijn
  • Verstopping, soms afgewisseld met diarree
  • Gewichtsverlies
  • Ontstaan van bloedarmoede
  • Gevoel van loze aandrang: gevoel of u moet drukken, maar er komt niets

Wat is het?

Kanker van de darmen komt veel voor. Vrijwel altijd betreft het dan kanker van het laatste deel van het maagdarmkanaal: de dikke darmen en de endeldarm. Het is een kwaadaardigheid van de latere leeftijd: het merendeel van de gevallen ontstaat na het 50ste levensjaar. Net als de meeste kankers ontstaat darmkanker niet van het ene moment op het andere. Meestal is er een voorstadium: eerst ontstaat er een poliep in de darmen die later kwaadaardig wordt. De klachten die een darmgezwel veroorzaakt worden bepaald door de plaats waar het zich bevindt. De dikke darmen is in het begin vrij wijd. Naar het einde toe wordt hij steeds nauwer, zodat een tumor daar snel klachten veroorzaakt: een veranderd ontlastingspatroon, verstopping en pijnlijke buikkrampen. Gezwellen in het begin van de dikke darmen (rechts in de buik), dat veel wijder is, met een meer vloeibare darminhoud, geven om dezelfde reden pas laat klachten. Behalve verstopping kan een darmgezwel ook bloedarmoede veroorzaken. Dit komt doordat voortdurend een kleine hoeveelheid bloed uit de tumor lekt en onopgemerkt met de ontlasting verloren gaat. Alleen bij tumoren in het uiteinde van de darmen (in de endeldarm) zal men soms bloed- en slijmverlies in de ontlasting kunnen opmerken. Dikke darmen gezwellen kunnen uitzaaien via de lymfeklieren en via het bloed. Al het bloed dat afkomstig is van de darmen wordt afgevoerd naar de lever. Daar worden dan ook de eerste uitzaaiingen aangetroffen. Deze kunnen soms eerder verschijnselen geven dan het oorspronkelijke gezwel: klachten van vermoeidheid, verminderde eetlust, vermagering en geelzucht.

Symptoomcheck: Darmkanker

Kanker van de darmen komt veel voor. Vrijwel altijd betreft het dan kanker van het laatste deel van het maagdarmkanaal: de dikke darmen en de endeldarm. Het is een kwaadaardigheid van de latere leeftijd

Symptoomcheck: Kanker

Kanker is niet een ziekte. Er bestaan vele verschillende soorten van kanker. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en verschijnselen, ook ontstaan ze onder invloed van verschillende factoren (chemische stoffen, virussen, erfelijke factoren). Het gemeenschappelijke kenmerk van alle soorten van kanker is dat sommige cellen in het lichaam aan de controle ontsnappen, en zich ongeremd gaan vermenigvuldigen. Met behulp van deze symtoomcheck kunt u bepalen of een van de 10 signalen van kanker op uw situatie van toepassing zijn. Natuurlijk betekent niet elke klacht dat u kanker heeft. Er kunnen andere oorzaken zijn. Een klacht kan wel een signaal van kanker zijn. Bij twijfel: neem contact op met uw huisarts.

Hoe kom je eraan?

Hoe dikke darmkanker ontstaat is, net als bij de andere kankers niet bekend. Wel is een aantal factoren bekend die bijdragen aan het ontstaan ervan: slechte voeding, erfelijke factoren, andere chronische ontstekingprocessen van de dikke darmen (zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn).

Wat kunt u zelf doen?

Eet gezond. Het kan niet genoeg gezegd worden. Het is beter voor hart, bloedvaten en ook voor de darmen. Als er klachten ontstaan die zouden kunnen wijzen op het bestaan van een darmgezwel, neem dan contact op met uw arts.

Wat doet de dokter?

Kern van de behandeling van dikke darmkanker is chirurgische verwijdering van het gezwel. In de praktijk betekent dat, dat de helft van de darmen waarin het gezwel zich bevindt wordt weggenomen, mét zoveel mogelijk lymfeklieren. De resterende delen van de darmen worden dan weer aan elkaar gehecht (of tegenwoordig: geniet). Soms is de kanker al zover gevorderd dat hij is doorgegroeid in andere weefsels en niet verwijderd kan worden. Dan wordt met gezonde darmen een omleiding rond het gezwel gemaakt, zodat darmverstopping wordt voorkomen. Als geen omleiding kan worden aangelegd laat men de gezonde darmen door de buikwand naar buiten komen. We noemen dat een stoma. De ontlasting die daaruit komt wordt opgevangen met een zakje dat op de huid geplakt wordt. Is de kanker al wat verder gevorderd en doorgegroeid in de darmwand of zijn er al enkele uitzaaiingen in de lymfeklieren, dan wordt voor de zekerheid een nabehandeling gegeven met chemotherapie. Zijn er al uitzaaiingen op afstand (in de buikholte, lever) dan kan chemotherapie gegeven worden om het ziekteproces te vertragen. Genezing is daarmee echter niet mogelijk. Radiotherapie (bestraling) is bij dikke darmkanker niet effectief. Eenderde van de mensen bij wie dikke darmkanker wordt vastgesteld geneest volledig.