Symptomen

  • Meerdere ernstige, maar korte hoofdpijnaanvallen in episodes
  • De hoofdpijn zit aan één kant
  • Rood tranend oog aan de kant van de hoofdpijn
  • Verstopte neus

Wat is het?

Clusterhoofdpijn is een zeer intense vorm van hoofdpijn die in episoden optreedt. In Zo’n periode (cluster) heeft men meerdere aanvallen die elk voor zich een kwartier tot enkele uren duren. Een cluster kan enkele weken aanhouden en in die periode kan men een groot aantal aanvallen krijgen. De pijn is eenzijdig, vaak gelokaliseerd bij de slaap of achter het oog en kan uitstralen naar de kaak, het oor of de nek. Het oog aan die kant wordt rood, met een nauwe pupil, het traant; de neus raakt verstopt aan die zijde. De pijn is, zoals gezegd, zeer heftig. U kunt er niet stil bij blijven zitten, zou het liefst met het hoofd tegen de muur bonken.

Symptoomcheck: Hoofdpijn, gewone

Gewone hoofdpijn is een verzamelnaam voor allerlei vormen van hoofdpijn die niet bij een of andere specifieke vorm van hoofdpijn zijn in te delen en waarvoor de wetenschap nog geen oorzaak heeft gevonden.

Symptoomcheck: Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn (syndroom van Horton, Horton's neuralgie) Regelmatig optredende hoofdpijn, die op migraine lijkt, maar niet voorafgegaan wordt door aura-verschijnselen, zoals lichtflitsen, stemmings-, geur- en smaakveranderingen.

Hoe kom je eraan?

Clusterhoofdpijn komt verreweg het meest voor bij mannen, veelal tussen de 20 en de 50 jaar. Het is geen frequente aandoening: één op de 1.500 mensen lijdt eraan. De ziekte is aan migraine verwant en net als bij migraine is de exacte oorzaak niet bekend, maar heeft het te maken met verwijding en vernauwing van bloedvaten in de hersenvliezen. Sommige factoren kunnen een cluster oproepen, zoals stress, vermoeidheid, overmatig alcoholgebruik, bepaalde voedingsmiddelen.

Wat kunt u zelf doen?

Echt voorkomen kunt u een aanval niet, maar met leefregels kunt u proberen het aantal aanvallen te beperken: leef regelmatig, wees matig met koffie en alcohol, mijdt voedingsmiddelen waarvan u weet dat u ze niet verdraagt, zoals kaas, chocolade.

Wat doet de dokter?

Er zijn methoden voorhanden om een aanval af te breken. Net als bij migraine is het zaak om zo snel mogelijk na het begin van een aanval hiermee te beginnen. Een effectieve behandeling is het inademen van zuivere zuurstof gedurende een minuut of tien. Meestal zakt de aanval dan snel af. Via uw zorgverzekeraar kunt u een cilinder zuurstof in huis krijgen, zodat u uw medicijn altijd bij de hand hebt. Een andere behandeling is door injectie van een bepaald medicijn, een triptan, onmiddellijk bij het begin van een aanval. Triptanen zijn medicijnen die ook bij migraine effectief zijn. Verapamil is een medicijn dat werkt ter voorkoming van aanvallen. U moet het dagelijks innemen. Echt genezen kan men u niet. Wel is het zo dat met het vorderen van de leeftijd de ziekte geleidelijk uitdooft (na het 60ste jaar).