Symptomen

  • Scherp zien in de verte neemt steeds verder af
  • Dichtbij kunt u wel goed zien

Wat is het?

Bijziendheid wil zeggen dat u dichtbij wel goed ziet maar ver weg niet. Dit ontwikkelt zich in de jeugd. Vaak krijgt u tussen het zesde en het twintigste levensjaar last. Het wordt ontdekt bij de schoolarts of soms eerder omdat u het bord niet goed meer kunt lezen.

Symptoomcheck: Bijziendheid

Bijziendheid wil zeggen dat u dichtbij wel goed ziet maar ver weg niet. Dit ontwikkelt zich vooral in de jeugd. Vaak krijgt u tussen het zesde en het twintigste levensjaar last. Het wordt ontdekt bij de schoolarts of soms eerder omdat u het bord niet goed meer kunt lezen.

Hoe kom je eraan?

Normaal zorgt de lens in het oog ervoor dat er een scherp beeld op het netvlies afgebeeld wordt. Net zoals de lens van een fototoestel ervoor zorgt dat er een scherp beeld op het filmpje achterin de camera wordt geprojecteerd. Maar als u bijziend bent breekt de lens te sterk. Er ontstaat een scherp beeld vóór het netvlies en een wazig beeld erop. Dus ziet u wazig. Meestal neemt de bijziendheid toe tot u uitgegroeid bent. Als het oog scherp stelt op een voorwerp dat dichtbij is, moeten de lichtstralen juist sterk gebroken worden. Voor het bijziende oog, dat van nature al te sterk breekt, is dat een makkie. Iemand die bijziend is kan dichtbij dus wel goed zien, ook zonder bril.

Wat kunt u zelf doen?

Gaat u minder scherp zien, raadpleeg dan de opticien. Deze zal u een bril aanmeten. Bij bijziendheid is dat een bril met negatieve, holle lenzen die de te sterke breking door de ooglens corrigeren. Hoe sterker de correctie, hoe hoger het getal waarmee de sterkte van de lens wordt aangeduid. Het minteken geeft aan dat het om een holle lens gaat. Iemand met een brilsterkte van min één ziet dus beter dan iemand met een bril van min vijf. Kinderen onder de tien jaar die niet goed (meer) zien moeten eerst door de oogarts worden onderzocht.

Wat doet de dokter?

Als u sterk bijziend bent (min zes of meer) dan is controle door de oogarts noodzakelijk. Ook als een snelle verandering van de brilsterkte nodig is, is controle door de oogarts gewenst.