Symptomen

  • Plotseling optreden van:
  • Spierzwakte, verlamming of gevoelsstoornissen in meestal een arm, been, gelaats- of lichaamshelft
  • Spraakstoornissen
  • Gedeeltelijke of totale gezichtsvelduitval van een of beide ogen
  • Dubbelzien of draaiduizeligheid
  • Acuut optredende heftige hoofdpijn, misselijkheid en braken
  • Bewustzijnsverlies

Wat is het?

Een CVA (cerebro vasculair accident) of beroerte is het plotseling en in het algemeen zonder voortekenen optreden van een stoornis in het functioneren van de hersenen. Er is sprake van verlammingsverschijnselen en/of spraakstoornissen. U bemerkt dat een mondhoek naar beneden hangt, dat u een arm en/of been niet meer of niet meer goed kunt gebruiken of dat u moeite heeft met het juiste woord te bedenken of uit te spreken. Het gezichtsveld kan (gedeeltelijk) uitvallen of er is sprake van dubbelzien of draaiduizeligheid. Soms is acuut optredende hevige hoofdpijn, gevolgd door misselijkheid en braken de eerste verschijnselen van een CVA. Bij een ernstig CVA kan bewustzijnsverlies optreden. Een ernstig CVA kan ook tot de dood leiden. Een CVA in het linker gedeelte van de hersenen veroorzaakt verlammingsverschijnselen aan de rechter zijde van het lichaam. Omdat bij rechtshandigen het spraakcentrum zich meestal in het linker gedeelte van de hersenen bevindt komen spraakstoornissen vooral voor bij een rechtszijdige verlamming. Indien de verschijnselen van een CVA binnen 24 uur verdwijnen spreken we van een TIA (transient ischaemic attack). Het verloop van de verschijnselen bij een CVA kan zeer gevarieerd zijn. Van een volledig herstel in enkele dagen tot blijvende en ernstige invaliditeit. In de eerste zes weken na het CVA treedt het meeste herstel op. Het kan echter wel twee jaar duren voor de herstelfase volledig is afgesloten.

Symptoomcheck: Beroerte

Een CVA (cerebro vasculair accident) of beroerte is het plotseling en in het algemeen zonder voortekenen optreden van een stoornis in het functioneren van de hersenen. Afhankelijk van de plaats van het CVA in de hersenen kunnen allerlei neurologische verschijnselen ontstaan. Indien de verschijnselen van een CVA binnen 24 uur verdwijnen spreken we van een TIA (transient ischaemic attack). Het verloop van de verschijnselen bij een CVA kan zeer gevarieerd zijn. Van een volledig herstel in enkele dagen tot blijvende en ernstige invaliditeit. In de eerste zes weken na het CVA treedt het meeste herstel op. Het kan echter wel 2 jaar duren voor de herstelfase volledig is afgesloten. met behulp van deze test kunt u onderzoeken of de verschijnselen van een beroerte op uw situatie van toepassing zijn (geweest).

Hoe kom je eraan?

Een CVA ontstaat door een tekort aan zuurstof of een bloeding in een deel van de hersenen. Een zuurstoftekort ontstaat door een gedeeltelijke of totale afsluiting van een van de bloedvaten in of naar de hersenen waardoor de bloedtoevoer aanzienlijk wordt verminderd of geheel onderbroken. De afsluiting wordt veroorzaakt door een embolie, een losgeraakt en met de bloedstroom meegevoerd stukje atheroom (“kalk”) of bloedstolsel (trombus) uit een bloedvat met aderverkalking. aderverkalking op zichzelf kan eveneens de aanleiding zijn voor een (gedeeltelijke) afsluiting van een bloedvat. Een embolie kan ook worden veroorzaakt door een bloedstolsel afkomstig uit het hart. De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van aderverkalking is roken. Andere belangrijke risicofactoren zijn: een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, suikerziekte. CVA’s ten gevolge van een afsluiting van een bloedvat ontstaan meestal na het 60e levensjaar. Een CVA door een bloeding kan ook op jongere leeftijd ontstaan.

Wat kunt u zelf doen?

Aan een CVA kunt u zelf niets doen. Vermoedt u dat er sprake is van een CVA bel dan met spoed een dokter. Want als binnen 3 uur na het begin van het CVA begonnen wordt met het toedienen van bloedstolsel oplossende medicijnen kan in sommige gevallen blijvende hersenbeschadiging voorkomen worden.

Wat doet de dokter?

Het stellen van de diagnose CVA is in het algemeen niet moeilijk. De verschijnselen spreken vaak voor zich. De oorzaak van een CVA is meestal niet door eenvoudig onderzoek vast te stellen. Daarom zal iemand met een CVA dan ook veelal per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. In het ziekenhuis zal de neuroloog na onderzoek meestal een CT-scan laten maken waarmee in veel gevallen het onderscheid tussen een bloedvatverstopping of een bloeding kan worden gemaakt. Bij een verstopping wordt soms gebruik gemaakt van een bloedstolsel-oplossende behandeling. Soms kan er iets gedaan worden aan de oorzaak van het CVA: bloedverdunners in geval van stolseltjes vanuit het hart of operatie van een vernauwde halsslagader. Als hersenbeschadiging is opgetreden volgt een traject van revalidatie. De lengte en intensiteit daarvan worden bepaald door de mate van hersenbeschadiging.