Symptomen

  • Bloedverlies na het vrijen
  • Tussentijds bloedverlies
  • Abnormale afscheiding

Wat is het?

Baarmoederhalskanker is een kanker van de bedekkende cellaag van de baarmoedermond. Baarmoederhalskanker begint niet van de ene dag op de andere. Er gaat een stadium aan vooraf waarbij er “onrustige cellen” aanwezig zijn in de bekleding van de baarmoedermond. Artsen noemen dat dysplasie. Dit stadium kan jaren duren. De dysplastische cellen kunnen zich twee kanten op ontwikkelen: of ze worden weer normaal of ze worden steeds onrustiger en gaan uiteindelijk over in kankercellen. Als er kanker ontstaat, blijft dat in het begin vaak zeer gelokaliseerd. Het breidt zich nog niet uit, groeit niet door in de weefsels en zaait nog niet uit. Dit noemen we een “carcinoma in situ” (een plaatselijke kanker). In het volgende stadium vindt wel doorgroei en uitzaaiing plaats en dan is er sprake van een echte kanker. De tumor kan dan uitgroeien richting baarmoeder, vagina, de blaas of de endeldarm. Uitzaaiing vindt plaats met de lymfe naar lymfeklieren, met het bloed naar skelet, de longen en de lever. De klachten die cervixcarcinoom en ook de voorstadia veroorzaken zijn goed verklaarbaar: de geirriteerde baarmoedermond bloedt makkelijk, wat leidt tot bloedverlies na het vrijen en tot tussentijds bloedverlies. Gelukkig worden deze klachten in de meeste gevallen veroorzaakt door veel onschuldiger oorzaken. Als de kanker verder doorgroeit ontstaan andere klachten als pijn, problemen met plassen en met de ontlasting.

Symptoomcheck: Kanker

Kanker is niet een ziekte. Er bestaan vele verschillende soorten van kanker. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en verschijnselen, ook ontstaan ze onder invloed van verschillende factoren (chemische stoffen, virussen, erfelijke factoren). Het gemeenschappelijke kenmerk van alle soorten van kanker is dat sommige cellen in het lichaam aan de controle ontsnappen, en zich ongeremd gaan vermenigvuldigen. Met behulp van deze symtoomcheck kunt u bepalen of een van de 10 signalen van kanker op uw situatie van toepassing zijn. Natuurlijk betekent niet elke klacht dat u kanker heeft. Er kunnen andere oorzaken zijn. Een klacht kan wel een signaal van kanker zijn. Bij twijfel: neem contact op met uw huisarts.

Symptoomcheck: Baarmoederhalskanker

baarmoederhalskanker is een kanker van de bedekkende cellaag van de baarmoedermond. Baarmoederhalskanker begint niet van de ene dag op de andere. Er gaat een stadium aan vooraf waarbij er onrustige cellen aanwezig zijn in de bekleding van de baarmoedermond. Dit stadium kan jaren duren. Als er kanker ontstaat, blijft dat in het begin vaak zeer gelocaliseerd. Het breidt zich nog niet uit, groeit niet door in de weefsels en zaait nog niet uit. In het volgende stadium vindt wel doorgroei en uitzaaiing plaats, en dan is er sprake van een echte kanker. De tumor kan dan uitgroeien richting baarmoeder, vagina, de blaas of de endeldarm. Uitzaaiing vindt plaats met de lymfe naar lymfeklieren, met het bloed naar skelet, de longen en de lever.

Hoe kom je eraan?

Het staat vast dat bepaalde typen virus (humaan papilloma virus) een rol spelen bij het ontstaan van deze vorm van kanker. Het (gehad) hebben van veel verschillende seksuele partners verhoogt de kans op het krijgen van de ziekte. Als de partner in het verleden veel wisselende seksuele contacten heeft gehad is de kans ook verhoogd. Ook roken speelt een rol.

Wat kunt u zelf doen?

Vanaf 2009 bestaat de mogelijkheid om u te laten vaccineren tegen de meest voorkomende virustypes die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Vaccinatie werkt alleen preventief en niet tegen mogelijk al bestaande afwijkingen. Als u hierover meer wilt weten, dan kunt u met de huisarts of gynaecoloog overleggen of vaccinatie in uw geval zinvol zou kunnen zijn. Wat u verder kunt doen is proberen de ziekte te voorkomen. Vrij daarom veilig. Geef gehoor aan de oproep voor het laten maken van een uitstrijkje (bevolkingsonderzoek). Baarmoederhalskanker is daarmee met een redelijke betrouwbaarheid op te sporen. Echter, ook de voorstadia van de kwaal kunnen ermee aangetoond worden. Zo kan vroegtijdig met de behandeling gestart kan worden, al voordat sprake is van kanker. Tussen uw dertigste en zestigste levensjaar krijgt u om de vijf jaar een oproep voor het uitstrijkje. De uitslag van het uitstrijkje wordt weergegeven met behulp van de “PAP-score”. Men onderscheidt PAP1 tot en met PAP5, waarbij PAP1 normaal is en PAP5 carcinoma in situ of kanker aangeeft.