Symptomen

 • Verminderd vermogen om sociale relaties op te bouwen en te onderhouden
 • Graag alleen zijn
 • Niet aangeraakt en/of geknuffeld willen worden
 • Vermijden van oogcontact
 • Niet met vriendjes of vriendinnetjes willen spelen
 • Dwangmatig gedrag
 • Veel rituelen er op na houden
 • Verminderde geestelijke ontwikkeling
 • “Ik” en “jij” verwisselen
 • Afwijkend taalgebruik (onder andere: het herhalen van woorden van een ander)

Wat is het?

Autisme is niet één aandoening. Men spreekt wel van het autistisch spectrum: een brede waaier van allerlei verschillende uitingen van de aandoening. Binnen dat spectrum horen subgroepen als klassiek autisme, syndroom van Asperger, PPD-NOS. Autisme is een ziekte die gevolg is van een stoornis in het functioneren van de hersenen. Kern van de aandoening is dat de samenhang tussen verschillende waarnemingen niet wordt gevoeld. Zo wordt een gebeurtenis ervaren zonder het bijpassende gevoel, wordt bij het contact met een ander geen emotie gevoeld zoals bijvoorbeeld vriendschap. Doordat een autist geen samenhang ervaart tussen zijn waarnemingen en emoties worden zijn sociale groei en ontwikkeling sterk beperkt. Dat kan zich als volgt uiten:

 • Het contact met anderen loopt niet, onder andere doordat autistische mensen niet met een ander kunnen meevoelen en hem ook niet aanvoelen. Zij trekken zich daardoor vaak terug op zichzelf.
 • Communicatie loopt niet. In de meeste gevallen kunnen autistische mensen goed praten, maar de spraak wordt vaak niet voor communicatie gebruikt, zeker niet voor emotionele communicatie. Het is onmogelijk voor hen om emoties onder woorden te brengen. Gebaren en gezichtsuitdrukkingen worden vaak ook niet begrepen.
 • De fantasie is verstoord, het is hen niet mogelijk zich een voorstelling te maken van wat komen gaat.
 • Belangstelling, activiteiten beperken zich tot een beperkt gebied.

Symptoomcheck: Autisme

Met behulp van deze test kunt u erachter komen in hoeverre de symptomen en oorzaken van autisme op uw kind van toepassing zijn. De test geeft geen definitieve diagnose. Wij adviseren u om bij twijfel een arts te raadplegen. De test is anoniem. Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.

Hoe kom je eraan?

Autisme komt voor bij ongeveer twee op de duizend personen en het komt vier keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. De oorzaak is niet bekend. Erfelijke factoren kunnen een rol spelen, mogelijk ook gebeurtenissen tijdens de zwangerschap of infectieziekten daarna. De meerderheid van de autistische mensen is verstandelijk gehandicapt, maar de intelligentie kan normaal zijn. Sommige autistisch mensen zijn zelfs hoog intelligent.

Wat kunt u zelf doen?

In de omgang met iemand met een autistische stoornis zijn eenvoud en regelmaat van belang. Een vast stramien, geen onverwachte gebeurtenissen, goede voorbereiding op veranderingen zijn vereisten.

Wat doet de dokter?

De diagnose wordt vaak gesteld voor het derde levensjaar. De ouders merken dat het moeilijk is (emotioneel) contact te krijgen met hun kind. Het speelt moeilijk met andere kinderen, is vaak alleen. Het taalgebruik is anders, raar. Hevige woede- of angstaanvallen komen voor. Is er vermoeden van een stoornis, dan wordt het kind uitgebreid onderzocht door een kinderpsychiatrisch team. Aan de hand van de bevindingen wordt een advies gegeven betreffende begeleiding, ouderbegeleiding, een schooladvies. Autisme kan niet genezen worden. Door behandeling en begeleiding wordt ernaar gestreefd dat het kind zo goed mogelijk functioneert en zo min mogelijk hinder van zijn kwaal ondervindt.