Symptomen

  • Kortademigheid
  • Droge en pijnlijke kuch
  • Pijn in de borst
  • Klompvormige vergroting van de vingertoppen
  • Hartfalen

Wat is het?

Asbestose is een beroepsziekte en valt onder de groep van de “stoflongen”. Het ontstaat door langdurige blootstelling van de longen aan asbeststof. Dit stof veroorzaakt, als het wordt ingeademd, een ontstekingsreactie in de longen waardoor deze verlittekenen. Verlittekende longen nemen minder zuurstof op en zo ontstaat benauwdheid. Als men veelvuldig zonder bescherming aan asbeststof blootgesteld is geweest kunnen (vaak vele jaren) later klachten ontstaan. Is de blootstelling beperkt geweest, dan zal de schade aan de longen beperkt blijven. Is de blootstelling veel intensiever geweest, dan gaat het proces van verlittekening door, ook al is er al jaren geen sprake meer van blootstelling. Het hart krijgt steeds meer moeite om bloed door de verbindweefselde long te pompen en kan het op den duur daardoor opgeven. Zo kan men overlijden, vele jaren later, door benauwdheid of hartzwakte. Men moet asbestose onderscheiden van een andere aandoening van de longen die ook door asbest veroorzaakt wordt: het mesothelioom. Mesothelioom is kanker van het longvlies. Het longvlies is het vlies dat de longen aan de buitenzijde bekleedt. Deze vorm van kanker kan tientallen jaren na blootstelling aan asbest nog ontstaan. Het is een verraderlijke soort van kanker die bijna nooit te genezen is. Asbestose verhoogt de kans op het krijgen van “gewone” longkanker, zeker indien u ook nog rookt.

Symptoomcheck: Asbestose

Asbestose is een beroepsziekte en valt onder de groep van de "stoflongen". Het ontstaat door langdurige blootstelling van de longen aan asbeststof. Dit stof veroorzaakt, als het wordt ingeademd, een ontstekingsreactie in de longen waardoor deze verlittekenen.

Symptoomcheck: Kanker

Kanker is niet een ziekte. Er bestaan vele verschillende soorten van kanker. Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en verschijnselen, ook ontstaan ze onder invloed van verschillende factoren (chemische stoffen, virussen, erfelijke factoren). Het gemeenschappelijke kenmerk van alle soorten van kanker is dat sommige cellen in het lichaam aan de controle ontsnappen, en zich ongeremd gaan vermenigvuldigen. Met behulp van deze symtoomcheck kunt u bepalen of een van de 10 signalen van kanker op uw situatie van toepassing zijn. Natuurlijk betekent niet elke klacht dat u kanker heeft. Er kunnen andere oorzaken zijn. Een klacht kan wel een signaal van kanker zijn. Bij twijfel: neem contact op met uw huisarts.

Hoe kom je eraan?

Vroeger werd asbest veel gebruikt als isolatiemateriaal omdat het goed hittebestendig is. Het had vele toepassingen, onder andere in de scheepvaart- en de auto-industrie (voor remmen), maar ook in de woningbouw. Vooral mensen die met asbest werken of gewerkt hebben, lopen de kans om asbestose te krijgen. Het is bij de bewerking ervan (zagen, schuren) dat de problemen ontstaan. Daarbij komt asbeststof vrij. Wanneer asbest eenmaal geïnstalleerd is kan het geen kwaad meer.

Wat kunt u zelf doen?

Tegenwoordig wordt asbest niet meer verwerkt. Gebruik ervan is verboden. Bij het opruimen van oud asbest dienen strikte beschermende maatregelen in acht genomen te worden. Lijdt u aan asbestose, rook dan absoluut niet. De klachten verergeren erdoor en u hebt meer kans op het krijgen van longkanker. Als u aan asbestose lijdt kunt u aanspraak maken op een compensatieregeling, als genoegdoening (voor zover mogelijk) voor het u aangedane leed.

Wat doet de arts?

Is de blootstelling beperkt geweest, dan komt het proces tot stilstand. Ernstige asbestose is niet te genezen. Met ondersteunende maatregelen wordt getracht de klachten zoveel mogelijk te beperken. Men heeft ontstekingsremmende sprays ter beschikking, in een later stadium kan zuurstof toegediend worden, om het hart te ontlasten worden plaspillen voorgeschreven. In huis kunnen voorzieningen aangebracht worden, zoals een traplift.