Symptomen

  • Vermagering, uithongering
  • Vertekend lichaamsbeeld.
  • Gebruik van laxeer- en of plasmiddelen
  • Moedwillig overgeven
  • Minder sociale contacten
  • Donsachtige beharing in het gezicht, op de armen, borst en rug
  • Lichamelijk: verstoord menstruatieritme, verminderde vruchtbaarheid, botontkalking, moeheid, duizeligheid, lusteloosheid, depressiviteit, slecht gebit, droge huid, stofwisselings- en slaapstoornissen, nier- en leverbeschadigingen, spierkrampen, hartritmestoornissen

Wat is het?

Anorexia nervosa is een kwaal, waarbij een ziekelijke behoefte bestaat om af te vallen. Anorexie patiënten zijn obsessief bezig met voeding en hun gewicht. Ze hebben een vertekend beeld van hun eigen lichaam. Waar zij naar medische maatstaven, maar ook naar de mening van hun omgeving véél te mager zijn, vinden zij zich veel te dik. Het obsessieve uit zich erin dat ieder hapje en iedere calorie zorgvuldig wordt overwogen. Naast het overdreven dieet doen anorexie patiënten vaak ook nog aan duursport, om extra gewicht kwijt te raken. Vaak worden ook laxeermiddelen gebruikt, soms ook plaspillen. Anorexie patiënten ontkennen dat ze een eetprobleem hebben en, zo ze het wél weten, dan houden ze dat voor hun omgeving zoveel mogelijk verborgen. Het slechte eten heeft natuurlijk lichamelijke gevolgen: de stofwisseling wordt trager, de bloeddruk daalt, je raakt vermoeid, bent snel duizelig. De menstruatie verdwijnt omdat er geen eisprong meer is. Huid, haren en tanden lijden onder de tekorten. Er kan hongeroedeem ontstaan (reden om weer plaspillen te gebruiken). Uiteindelijk kan de stofwisseling volledig verstoord raken. Bij tien procent van de patiënten leidt de ziekte op deze wijze tot de dood.

Symptoomcheck: Eetstoornis (anorexia nervosa, boulimie)

Met behulp van deze test kunt u erachter komen in hoeverre de symptomen en oorzaken van eetstoornissen op uw situatie van toepassing zijn. De test geeft geen definitieve diagnose. Wij adviseren u wanneer nodig om een arts te raadplegen. De test is anoniem. Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.

Hoe kom je eraan?

De ziekte komt tien keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen, een à twee op de duizend vrouwen lijdt eraan. Bij het ontstaan ervan spelen meerdere factoren een rol:

  • Culturele factor. De rolmodellen uit de modewereld zijn extreem mager. In een poging hen na te volgen zijn vele vrouwen voortdurend met hun lijn bezig, vaak van jongs af aan. Het streefgewicht is daarbij vaak lager dan gezond is.
  • Psychosociale factoren. Anorexie patiënten zijn vaak perfectionistisch, tegelijk onzeker en faalangstig en erg afhankelijk van wat de omgeving van hen vindt. Vaak hebben ze het moeilijk met hun emoties (boosheid, verdriet, angst, blijheid) en weten ze niet goed hoe die te hanteren en te uiten. Worden in die onzekere situatie bijzondere of irreële eisen gesteld, vanuit het gezin of vanuit de sociale omgeving, dan kan dat leiden tot een gestoord eetgedrag. We zien dat versterkt optreden in kwetsbare perioden als de puberteit en na traumatische gebeurtenissen.

Wat kunt u zelf doen?

Overgewicht is een reëel probleem in deze tijd. Niettemin is het ideale figuur, zoals het ons wordt voorgespiegeld in de pers en op film en TV, veel te mager. Voor u besluit af te vallen, ga dan eerst na of u werkelijk te dik bent, naar medische maatstaven. Heeft u overgewicht, stel uw streefgewicht dan niet te laag.