Roken (afhankelijkheid, verslaving)

Met behulp van deze test kunt u erachter komen in hoeverre afhankelijk bent van roken. De test is anoniem. Er wordt niet gevraagd naar uw naam en adresgegevens.