Met behulp van deze symptoomcheck kunt u erachter komen in hoeverre de symptomen van "Hartziekte" op u, uw partner of uw kind van toepassing zijn.

Deze symptoomcheck geeft geen definitieve diagnose zoals een arts dat doet. Neem bij acute klachten en bij twijfel altijd contact op met een (huis)arts.

De test is anoniem. Er wordt niet gevraagd naar uw naam, woonplaats of adres. Het kan wel van belang zijn om gegevens over uw leeftijd en geslacht in te vullen, in dat geval wordt dit gevraagd in de symptoomcheck. De test duurt ongeveer 1 minuut.