Slaap

Gezonde slaap

Een gezonde en regelmatige nachtrust is een belangrijke voorwaarde voor een uitgerust gevoel overdag. Tijdens de slaap komen lichaam en geest tot rust waardoor we de volgende dag in staat zijn weer op een normale manier te functioneren.

‘s Nachts komen lichaam en geest tot rust en de hartslag en ademhaling vertragen. Een gebrek aan voldoende slaapuren is niet goed, omdat tijdens je slaap je hypofyse groeihormonen afgeeft zodat het lichaam zich kan herstellen.

Hoewel de meeste mensen gemiddeld zeven tot acht uur slaap per nacht nodig hebben, zijn er ook kortslapers die aan vijf uur genoeg hebben of langslapers waarvoor tien uur slaap per nacht maar net voldoende is.

Een normale slaap bestaat uit vier tot vijf slaapcycli van ongeveer anderhalf uur. De diepe slaap, vooral belangrijk voor het herstel van lichaam en geest, speelt zich vooral tijdens de eerste cycli af. Vandaar dat kortslapers toch voldoende uitrusten. Tijdens de laatste cycli worden de perioden met oppervlakkige slaap of REM- of droom-slaap langer. Het is daarom normaal in de latere uren van de slaap enkele malen (bijna) wakker te worden.

Ouderen slapen in het algemeen oppervlakkiger en worden daardoor ook vaker wakker. Een gezonde nachtrust wordt dus niet zozeer bepaald door het aantal uren slaap of het aantal keren wakker worden per nacht, maar door het gevoel overdag uitgerust en fit te zijn.

Slaapproblemen

De westerse mens gaat steeds minder gaan slapen. Door gebruik van televisie, internet en kunstlicht blijven we langer wakker en gaan we later naar bed. Ook stress veroorzaakt slaapproblemen. Langdurig slaaptekort is een van de redenen dat mensen vaak chronisch moe zijn en moeilijk herstellen na een ziekte.

Weken- soms jarenlang, slecht slapen leidt tot een chronisch gevoel van moeheid en ondermijnt het lichamelijk en geestelijk functioneren. Slechte slapers melden zich vaker ziek, hebben lichamelijke en psychische klachten en veroorzaken vaker dan anderen een auto-ongeluk.

Gevolgen van slapeloosheid

  • Snel geïrriteerd zijn
  • Hoofdpijn
  • Concentratiestoornissen
  • Vermoeidheid
  • Verminderde weerstand
  • Geheugenproblemen

Slaapmiddelen bij een slaapstoornis zijn slechts in een enkele situatie zinvol en dan nog alleen bij kortdurend (enkele dagen) gebruik. Na twee weken neemt de werking af en kun je eraan verslaafd raken. Uiteindelijk slaap je met je slaapmiddel slechter dan daarvoor maar kun je er door de verslavende werking niet meer mee stoppen.

SLUIT
SLUIT