Drugs

Drugs zijn middelen die door prikkeling van de hersenen stimulerende, bewustzijnsveranderende of verdovende geestelijke en lichamelijke effecten veroorzaken. In het algemeen is niet goed aan te geven in hoeverre druggebruik schadelijk is voor de gezondheid. Dat hangt van veel factoren af: om welke drug gaat het, hoeveel en hoe vaak wordt de drug gebruikt, wat is de reden voor het druggebruik, is er sprake van lichamelijke en/of geestelijke afhankelijkheid, is wel duidelijk wat er geslikt wordt? Wat in ieder geval zeker is: druggebruik brengt altijd risico’s met zich mee.

In de (opium)wet wordt onderscheid gemaakt tussen lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs) middelen. Alcohol en tabak (sigaretten) komen op deze lijsten niet voor. Ze zijn maatschappelijk min of meer geaccepteerd.

  • Op lijst I staan middelen met grote risico’s voor de gezondheid zoals heroïne, cocaïne, amfetamine en XTC.
  • Op lijst II staan middelen met minder grote risico’s zoals hasj en weed.

De grens tussen harddrugs en softdrugs is echter niet duidelijk. Zo is bijvoorbeeld overmatig gebruik van softdrugs niet meer soft te noemen. Als gekeken wordt naar de mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid zouden ze op lijst I echter zeker niet misstaan. Ook slaap- en kalmeringsmiddelen, zoals temazepem en oxazepam, kunnen ze worden beschouwd als drugs.

Hoewel drugs een slechte naam hebben, is het belangrijk te weten dat alcohol en tabak relatief even schadelijk zijn voor de volksgezondheid en samenleving als XTC, heroïne en cocaïne. Alcohol is een zeer toxische stof en zorgt voor meer maatschappelijke schade zoals agressie, onveiligheid in het verkeer en ziekteverzuim dan de bekende harddrugs.

Van de Nederlanders van 15 tot en met 64 jaar heeft één op de vier ooit cannabis gebruikt (meer mannen dan vrouwen). Minder dan vier procent is een actieve gebruiker. Het cannabisgebruik is het hoogst in de leeftijdsgroepen van 15 tot en met 44 jaar.

In bepaalde groepen jongeren en jongvolwassenen komt zowel het cannabisgebruik, als ook het gebruik van andere drugs vaker voor dan in de doorsnee bevolking. Zo is het percentage drugsgebruikers relatief hoog onder dak- en thuislozen, scholieren die veel spijbelen, jongeren in de jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen en jongvolwassenen in het uitgaansleven.

SLUIT
SLUIT