Alcohol

Wijn bij het eten, een biertje na werktijd en het glas heffen om te toasten op onze gezondheid. Alcohol past bij een gezonde, ontspannen leefstijl – denken we. Maar daar is niet iedereen het over eens.  Alcohol is wel degelijk een drugs als we ons bedenken dat het toxisch is (giftig), verslavend en schadelijk kan zijn voor je als mens en zelfs de samenleving kan schaden.

Voor je lichaam is alcohol een giftige stof, het wordt onmiddellijk afgebroken in de lever zodra je een slok op hebt. De afbraak van alcohol krijgt altijd voorrang op de afbraak van andere giftige stoffen uit het lichaam. Bij een te hoog aanbod van alcohol kunnen er door ophoping van afbraakproducten stoornissen ontstaan in de stofwisseling. Ook is er een direct verband tussen de hoeveelheid alcoholconsumpties en leverziekten. Alcohol is dus wel degelijk zeer ongezond.

Bij matig gebruik is alcohol echter nog onschuldig – en reduceert het zelfs gezondheidsrisico’s. Bij overmatig gebruik wordt het juist schadelijker dan harddrugs. Overmatig alcoholgebruik kan verschillende lichamelijke, psychische en sociale problemen veroorzaken.

Te veel alcohol

  • Alcohol werkt geestelijk of lichamelijk verslavend. Regelmatig drinken kan leiden tot een alcoholverslaving.
  • Alcohol speelt een rol bij diverse ziektes en staat na roken op de tweede plaats op de lijst van risicofactoren voor kwaadaardige aandoeningen.
  • Alcoholgebruik in het verkeer kan leiden tot dodelijke ongevallen.
  • Afhankelijkheid van alcohol kan ernstige psychische en sociale gevolgen hebben voor de drinker zelf, en ook voor zijn of haar partner of gezin.

Matig alcoholgebruik, maximaal twee eenheden per dag, kan juist gezondheidsbevorderende effecten hebben: het verlaagt bijvoorbeeld het risico op hart- en vaatziekten.

De lever speelt bij de verwerking van alcohol in het menselijk lichaam de belangrijkste rol. Mannen kunnen in het algemeen wat meer alcohol verwerken dan vrouwen. Het maximale aantal te verwerken eenheden per week bedraagt voor een man 21 en voor een vrouw 14. Gebruik van sterke koffie na het drinken van alcohol heeft geen invloed op de afbraak daarvan.

SLUIT
SLUIT