Sponsoren

Ziekten.nl

Ziekten.nl is een nieuw  portal op het gebied van ziek ten en geneesmiddelen. Centraal staan de 263 symptoomchecks, behorende bij evenzoveel aandoeningen en/of leefstijlonderwerpen. Daarnaast zijn er 219 ziektebeeldbeschrijvingen, minimaal 25 wekelijkse nieuwtjes (wetenschappelijk en populair-wetenschappelijk), meer dan 10.000 bijsluiters van geneesmiddelen, een uitgebreid leestijldossier en informatie die de zorgconsument helpt in de communicatie met de huisarts, de specialist en de apotheker.

Doelgroepen

De primaire doelgroep wordt gevormd door de wilsbekwame consument van de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. De drijfveer voor de consument om deze website te bezoeken en te blijven bezoeken is gelegen in de compleetheid, de onafhankelijkheid, de overzichtelijkheid, de uniformiteit en de interactiviteit van het aanbod.

Tot deze doelgroep kunnen evenwel ook de medische beroepsbeoefenaren zelf gerekend worden: immers, weg uit de eigen medische praktijk zijn ook zij consumenten van de gezondheidszorg. Tevens zullen zij als professional kennis willen nemen van de wijze waarop hun patiënten medische informatie vergaren. Deze website kan als zodanig uitgroeien tot een bron die ook door de professionals zelf wordt gedragen en gepromoot.

Bezoekersaantallen

 • De website telde (bij de lancering, november 2016) 24.000 bezoekers, 25.500 sessies, 37.500 paginaweergaven per maand (Nederland op Ziekten.nl en België op Ziektebeelden.be, gemeten op 26 mei 2016). Een sessie wordt gedefinieerd als een aaneengesloten sessie van een bezoeker. Komt deze bezoeker later terug, dan telt zijn sessie opnieuw mee. Doelstellingen:
 • 2016: 50.000 bezoekers per maand
 • 2017: 500.000 bezoekers per maand
 • 2018: 1.000.000 bezoekers per maand

Sponsormogelijkheden

Voor Ziekten.nl zijn zeven businesscases gedefinieerd (tussen haakjes de doelgroep):

 • Verkoop contentlicenties op abonnementsbasis (exploitanten van websites op het gebied van gezondheid).
 • Adverteren (producenten en groothandels van geneesmiddelen, zelfzorgmiddelen, voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten).
 • Verkoop mogelijkheid tot het plaatsen van extra informatie bij geneesmiddelen (producenten van geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen).
 • Verkoop therapietrouwprogramma’s bij geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen (producenten van geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen) .
 • Verkoop product- of aandoeningenwebsites met de content uit Ziekten.nl (producenten van geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen).
 • Verkoop Big Data: het doen opslaan, toegankelijk maken en kunnen analyseren van de anonieme en getotaliseerde resultaten van de 266 symptoomchecks en op maat te maken symptoomchecks  (verzekeraars, producenten en groothandels van geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen) .
 • Het faciliteren van klinisch onderzoek (producenten van geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen) .

Contact met Ziekten.nl

MixCom Media Group BV (mixcom.nl)
Uitgever: Peter van Druenen (pvd@mixcom.nl)

Sales: Jorgen Korthagen (jkorthagen@mixcom.nl), Paul de Roos (pderoos@mixcom.nl), Ad van ’t Hof (avanthof@mixcom.nl).
Adres: Branderweg 5a, 8042 PD Zwolle
Telefoon: 038 303 10 70

SLUIT
SLUIT