Naar de huisarts

Willekeurig ieder gesprek heeft de meeste waarde als de gesprekspartners gelijkwaardig zijn. Het is daarbij wel nodig om enige kennis van zaken te hebben. Ziekten.nl biedt u de informatie en zo de mogelijkheid een gesprek met uw arts goed voor te bereiden. Voor u is dat belangrijk en voor uw arts heel prettig. U kunt uw klachten beter omschrijven en eventueel door suggesties de juiste richting aangeven. Uw arts is zo beter in staat de juiste diagnose te stellen en in overleg met u een therapie voor te stellen.

Checklist

Met behulp van deze checklist kunt u inventariseren welke vragen u kunt stellen of wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent over het gesprek met uw huisarts of uw specialist. U kunt de voor u interessante vragen aanvinken en de lijst met vinkjes en al printen.

Een goede voorbereiding

Als u een afspraak wilt maken voor het spreekuur van de huisarts, probeer dan zelf eerst na te gaan wat u de huisarts allemaal voor wilt leggen. Soms is het een duidelijk probleem: een splinter uit uw vinger moet worden verwijderd. Soms is het probleem veel ingewikkelder: u voelt zich niet goed de laatste tijd, maar u hebt geen idee hoe dat komt. Het is verstandig tevoren zoveel mogelijk zelf te bedenken, waar u precies last van hebt en wat er misschien iets mee te maken zou kunnen hebben. Hoe duidelijker u dat kunt aangeven, hoe beter de huisarts u kan helpen, de tijd is immers beperkt. De door Ziekten.nl geboden informatie komt u hierbij goed van pas. Denk, voordat u naar de huisarts gaat, goed na over de volgende vragen:

 • Wat is uw klacht?
 • Probeer deze voor uzelf zo duidelijk mogelijk te omschrijven
 • Wat is de aanleiding voor uw bezoek aan uw huisarts?
 • Waarom gaat u juist nu naar uw huisarts? omdat de pijn verergert? omdat deze te lang voortduurt? Zijn er problemen thuis of op het werk?
 • Gaat u voor controle?
 • Wat verwacht u van het bezoek?
 • Verwacht u een recept of juist een doorverwijzing naar een specialist? Verwacht u een indicatie te krijgen over de duur van de behandeling en wat u beter wel en niet kunt doen?
 • Komt u voor een onderzoek of wilt u uitleg over een onderzoek?
 • Gaat u om onzekerheid bij u zelf weg te nemen?
 • Wilt u een deskundig advies?
 • Wilt u een behandeling?
 • U bent op zoek naar een luisterend oor?
 • Wilt u misschien iemand meenemen naar uw huisarts? Twee personen horen immers meer dan één.

Het verloop van het gesprek

Een gesprek met uw huisarts kan globaal worden opgedeeld in een aantal fasen:

 • Uw huisarts zal vragen waar u voor komt.
 • Door het stellen van een aantal aanvullende vragen diept de huisarts het probleem verder uit.
 • Zo nodig zal de huisarts lichamelijk onderzoek verrichten, waarbij hij duidelijk uitlegt wat hij doet en waarom en wat zijn bevindingen zijn.
 • De huisarts deelt u vervolgens mee wat de conclusies zijn uit het gesprek en het eventuele onderzoek. Hierbij is het de bedoeling dat u goed aangeeft of u die redenering kunt volgen en of de conclusies u aannemelijk lijken of niet.
 • De vijfde en laatste fase bestaat uit het bespreken van de behandelingsmogelijkheden, soms inclusief een eventuele verwijzing naar de specialist.

Meest gestelde vragen in de huisartsenpraktijk

Deze pagina bevat de 50 meest gestelde vragen uit de huisartsenpraktijk. U kunt hier ook uw kennis testen met behulp van de kennisquiz. Er zijn speelrondes van steeds 10 vragen die iedere keer weer anders zijn. U krijgt ook te zien waarom een antwoord fout of goed was.

De behandeling, een kwestie van overleg

De behandeling is, veel vaker dan gedacht wordt, een kwestie van overleg. Hier geldt lang niet altijd als beste oplossing: ‘Beslist u maar, want u bent de dokter’. Natuurlijk zijn er problemen waarvoor maar één oplossing de juiste is. Een blaasontsteking moet behandeld worden met antibiotica evenals een longontsteking, maar vaak zijn er meer mogelijkheden die allemaal hun voor- en nadelen hebben. Zo heeft ook elk medicijn een werking en een bijwerking. Daarom is het zinvol dat in gezamenlijk overleg wordt afgewogen wat het meest geschikt en verantwoord is. Het is verstandig zo veel mogelijk mee te denken en niet te zeggen: ‘Geef me maar iets goeds’ of ‘Geef me maar een paardenmiddel’. Als afsluiting van het consult is het goed aan te geven of u tevreden bent over het gesprek en de benadering van de huisarts. De huisarts zal u daar mogelijk ook naar vragen. Het is belangrijk dat u er zelf op toeziet, dat u voldoende informatie krijgt en dat dit de juiste informatie is, dus een antwoord op de vragen waarvoor u kwam. Het weergegeven schema van gespreksvoering kan u mogelijk helpen om van uw kant het gesprek zo te voeren dat de kans daarop zo groot mogelijk is.

SLUIT
SLUIT