Huis

Onze woning is de plaats van waaruit we de wereld tegemoet treden: vanuit ons huis gaan we naar het werk, school en ondernemen we andere activiteiten. Onze woning is ook de plek waarin we ons vanuit die buitenwereld terugtrekken om uit te rusten en weer bij te tanken. De voorwaarden die we aan een goede woning stellen, zullen voor iedereen anders zijn. Ieder heeft zijn eigen wensen of voorkeuren. Onze financiële middelen bepalen mede de mate van ruimte en comfort die we ons in de woning kunnen veroorloven. Maar voor iedereen geldt dat we ons thuis moeten kunnen voelen in onze woning. Dat we ons er veilig voelen en voldoende comfortabel. Er mag van buitenaf niet teveel hinder (lawaai of stank) doordringen. Alleen dán kunnen we er onze rust en ontspanning vinden.

Gezond huisklimaat

Een gezond huis zorgt voor een gezond lichaam. Dat betekent ventileren, de lucht vochtig houden (maar niet té vochtig) en huisstofmijt, schimmels in je huis (en koelkast) voorkomen. Ondanks dat we veel binnen zitten om te werken, te slapen en te eten, is het klimaat in ons huis vaak niet gezond. Dat kan leiden tot allerlei klachten – van huidklachten tot astma.

Deze klachten kunnen het gevolg zijn van een slecht binnenklimaat:

 • Hoofdpijn
 • Droge neus, huid en/of ogen
 • Benauwdheid
 • Allergieën
 • Luchtwegklachten
 • Gewrichts- en spierproblemen

Een slecht binnenklimaat is nadelig voor mensen astma. Bij een droge lucht komt er sneller stof vrij dat gaat zweven. Als de lucht in huis juist te vochtig wordt, krijgen juist schimmels en huisstofmijt een kans.

Huisstofmijt is een onzichtbaar kleine, spinachtige beestje dat leeft in huisstof. Bij mensen met astma reageren de luchtwegen op de (uitwerpselen van) de huisstofmijt. Hierdoor trekken de spiertjes rond de luchtwegen samen en zwellen de slijmvliezen op en maken meer slijm aan. De luchtwegen worden daardoor nauwer, waardoor ademen lastig wordt. Ook hierdoor kan een astma-aanval worden uitgelokt.

Net zoals een mens moet ook een huis kunnen ademen. Vaak wordt er gedacht dat ventileren en luchten hetzelfde is, maar dit is niet zo. Bij luchten wordt er een raam of duur opengezet, waardoor het effect direct merkbaar is. Alleen is dit van korte duur. Bij ventilatie wordt er de lucht 24 uur per dag ververst. Zet daarom op verschillende plekken in huis continu een raam op een kiertje.

Woonomgeving

Elke mens heeft andere woonwensen. De één hecht aan stilte en woont het liefst in een bos, de ander wil juist in de stad wonen en de ander vindt het niet erg in de buurt van een vliegveld te wonen.

Het is belangrijk dat ieder van ons in een omgeving woont die hij prettig vindt. Als we te veel hinder ondervinden van dingen die ons tegenstaan, kan dat leiden tot stress. En door stress wordt na verloop van tijd onze gezondheid aangetast.

Het is om die reden belangrijk dat we ons prettig voelen in ons huis, maar ook in onze omgeving. Een woonomgeving die stress oplevert, zoals gevoelens van onveiligheid, burenruzie en geluidoverlast, geeft stress en ondermijnt om die reden de gezondheid.

Voor de gezondheid zijn deze woonzaken belangrijk:

 • Harmonie met de buurtgenoten.
 • Een schone buurt, vrij van lawaai- en stank.
 • De lucht moet zuiver zijn
 • We moeten ons veilig voelen.
 • Voorzieningen, scholen, winkels en kinderopvangcentra, moeten bereikbaar zijn.
 • Er moeten mogelijkheden zijn voor ontspanning, zoals sport, bioscoop en uitgaansgelegenheden.
 • Er moet openbaar vervoer zijn
SLUIT
SLUIT